izbori u Crnoj Gori

Dezinformacije u tri primjera

Predizborna kampanja u Crnoj Gori je zbog koronavirusa bila manje terenska, a više digitalna.

Subscribe to RSS - izbori u Crnoj Gori