građanska participacija

Intervju sa Solanom Larsen, urednicom Global Voices, platforme za građansko novinarstvo.

2011

Osnovni cilj projekta je podstaći efikasnije korištenje medija i komunikacija uopšte kao sredstva za razvoj i podsticanje participacije građana u procesu odlučivanja na nivou lokalne zajdnice.

28. septembar je Međunarodni dan prava javnosti da zna (Right to Know Day) i obeležava se sa ciljem da se promoviše pravo na slobodan pristup informacijama kao jedno od osnovnih ljudskih prava.
Subscribe to RSS - građanska participacija