google news

Google News se nakon osam godina vratio u Španiju

Iz kompanije kažu da je gubitak Google Newsa uticao na smanjenje prometa španskih izdavača.

Istraživanje: koliko posjeta novinskim sajtovima šalje Google News?

Google je najavio ukidanje saradnje sa španjolskim novinskim kućama, čije se vijesti više neće prikazivati u okviru Google News servisa.

Subscribe to RSS - google news