finansiranje medija iz javnih budžeta

RADNO Fond za zaštitu okoliša FBiH: Medijima novac bez jasnih kriterija

Za promociju zaštite okoliša medijima stotine hiljada maraka.

Transparentnost finansiranja medija i borba protiv korupcije: Ko je nadležan?

Nadležnosti u osiguranju transparentnog finansiranja medija nisu precizirane.

RTV Jablanica: Uz LED display do dodatnog izvora finansiranja

Uz pomoć javnih budžeta RTV Jablanica zapošljava osobe sa invaliditetom.

Može li se obuzdati utjecaj na medije novcem građana?

"Izdvajanje za medije", "za kulturu", "za informisanje", "pomoć medijima".

Mediji između politike i tržišta – biti objektivan  ili likvidan?

Finansiranje medija iz javnih budžeta, uz valjan zakon, ne mora nužno da bude loša odluka.

Pages

Subscribe to RSS - finansiranje medija iz javnih budžeta