elektronske komunikacije

Novi zakon u Srbiji omogućava uvid u ostvarenu komunikaciju građana bez odluke suda, sa posledicama po novinare i njihove izvore. Šta nas uče strana iskustva sličnih zakona?
Brzina kojom se kanali za komunikaciju mijenjaju je nevjerovatna. Ovdje ćete pronaći osnovne savjete koji će vam pomoći da investirate u dobro osmišljenu strategiju.
Subscribe to RSS - elektronske komunikacije