društvene mreže

Korištenje nedavno uvedene opcije tzv. frictionless sharinga na Facebooku dovelo je do zanimljive pojave "uskrsnuća" starih članaka na novinskim web sajtovima.

Šta je sloboda, a šta odgovornost reči na internetu? Kako online mediji treba da tretiraju korisničke komentare? Kakva je praksa u Evropi i svetu?

Da li zapravo znate kako da koristite LinkedIn kao korisnu mrežu za poslovne kontakte?
Šta ne treba i treba raditi kada kao tradicionalni medij počinjete da integrišete društvene medije u svoj proizvodni proces.
Uključivanje internet društvenih medija u rad kompanija danas je popularno, no postavljamo li pitanje zašto se upustiti u ovo?
Uloga društvenih mreža u mobilizaciji mladih u Makedoniji.
Konferencija 'Digital Impact' u Beogradu okupila je vrhunske svetske stručnjake u digitalnom oglašavanju i lokalnom tržištu prikazala najnovije trendove. O čemu se govorilo na ovom događaju?
Kako novinar može doći do željenih informacija koristeći Facebook, Twitter, Flickr, YouTube i druge društvene mreže?
Kako efikasno organizovati i promovisati sve vrste prisustva vašeg medija na društvenim mrežama.
Iako političari nisu umjeli animirati mlade u virtualnoj agori na posljednjim izborima u BiH, politička komunikacija u BiH ušla je u epohu interneta.

Pages

Subscribe to RSS - društvene mreže