budućnost komunikacija

Treći ciklus doktorskog studija iz oblasti komunikologije, otvoren u Sarajevu.

Šta se desilo sa vizijom pravednog svijeta komunikacija očekivanog u 21. vijeku.

Subscribe to RSS - budućnost komunikacija