Izgradnja otpornosti na dezinformacije: program obuke za porodice, nastavnike, novinare i širu javnost

Izgradnja otpornosti na dezinformacije: program obuke za porodice, nastavnike, novinare i širu javnost

2021
 
Mediacentar, u partnerstvu sa Transitions iz Praga, nastavlja sa aktivnostima jačanja lokalnih struktura podrške za medijskog opismenjavanje djece, njihovih roditelja i staratelja, novinara i novinarki, te svih ostalih osoba koje pružaju dodatnu stručnu podršku roditeljima u odgoju djece. 
 
Prijenosom pozitivnih iskustava iz Češke Republike i drugih zemalja Europske Unije, te radom u području obrazovanja sa školama, ali i sa drugim značajnim obrazovnim i baštinskim institucijama kao što su muzeji, arhivi, biblioteke, centri za mlade, i ostali servisi iz zajednice, ovaj projekat objedinjuje i osnažuje sve značajne karike medijskog odgoja. 
 
Neke od glavnih komponenti projekta su: 
 
- Rad sa djecom, roditeljima, starateljima, na poboljšanju vještina pristupa, analize i procjene medijskog sadržaja u različitim formama. 
 
- Obučavanje i rad sa stručnjacima koji pružaju ili mogu pružiti dodatnu podršku u medijskom odgoju djece, uključujući i njihovo obrazovanje u razumijevanju motivacije i metoda koje stoje iza širenja propagande i dezinformacija, te kako oni utječu na njihove korisnike. 
 
- Obučavanje novinara i novinarki o porodičnom pristupu medijskoj pismenosti, te ulozi medija u educiranju mladih. 
 
- Umrežavanje i razmjena stručnjaka iz obrazovnog sektora iz BiH sa stručnjacima u Češkoj
 
- Uvezivanje i educiranje stručnjaka iz različitih oblasti koji u svojim disciplinama i radu doprinose razvoju kritičkog mišljenja kod djece, pružaju podršku roditeljima ili obučavaju nove generacije stručnjaka u oblasti. 
 
Aktivnosti će se implementirati kroz 2021. i 2022. godinu, uz finansijsku podršku Programa za promociju tranzicije Vlade Republike Češke.