Wobbing.eu – ideje za pristup informacijama

Web Sajt

Wobbing.eu – ideje za pristup informacijama

Sajt www.wobbing.eu informiše o tome kako novinari u praksi primenjuju zakon o slobodi pristupa informacijama u evropskim zemljama - gde su zastoji, problemi i uspesi u pojedinačnim slučajevima pozivanja za ovaj zakon pri traženju podataka.

 

Na primer, saznajemo da je po rezultatima jednog istraživanja u Velikoj Britaniji u poslednje 2 godine objavljeno 1.000 priča zahvaljujući podacima dobijenim po zakonu o slobodi pristupa informacijama.

 

U rubrici 'Inspiration' objavljuju se sažeci novinarskih priča koje su urađene zahvaljujući podacima dobijenim pozivanjem na Zakon.

 

Reč 'wobbing' nastala je u slengu holandskih novinara kao skraćenica za izraz 'dobijanje dokumenata po zakonu o slobodi pristupa informacijama'. Iz ove reči izvedena je cela grupa reči, kao što je glagol 'to wob' – zahtevati informacije pozivanjem na zakon o slobodi pristupa informacijama, ili imenica 'wob-request' – zahtev kojim se poziva na zakon o slobodi pristupa informacijama itd.

 

Kako stoji na sajtu, cilj ovog projekta je da se novinari inspirišu i podrže u korištenju prava na slobodan pristup informacijama kao novinarskog alata, kao i da se izgradi mreža za razmenu iskustava na ovom polju, te praćenje primene zakona o slobodi pristupa informacijma kako bi novinari od njega imali što veću korist.

 

Budući da je zakon o slobodi pristupa informacijama u nekim evropskim zemljama na snazi tek nekoliko godina, novinari se još uvek navikavaju da ga koriste, i pažljivo prate njegovu primenu.