Italija: Prvi neprofitni centar za istraživačko novinarstvo

Italija: Prvi neprofitni centar za istraživačko novinarstvo

Italija: Prvi neprofitni centar za istraživačko novinarstvo

Dugogodišnji član internacionalnog konzorcijuma za istraživačko novinarstvo (ICIJ) Leo Sisti začetnik je ideje o pokretanju neprofitnog centra za istraživačko novinarstvo u Italiji. 

Foto: IRPI

Ideja za pokretanje neprofitne organizacije koja bi okupila novinare koji se bave istraživačkim pričama krenula je u oktobru 2011. godine na Global Investigative Journalism Conference koju je zajedno pohađalo pet italijanskih novinara: Guia Baggi, Cecilia Anesi, Alessia Cerantola, Giulio Rubino, Lorenzo Bodrero i Leo Sisti. Pola godine kasnije kreiran je projekat za istraživačko novinarstvo u Italiji, koji je pored navedenih dobio i tri nova člana: Cecilia Ferrara, Guido Romeo i Mara Monti.

Većina osoba angažovanih oko ove ideje su slobodni novinari, koji rade bez ugovora i garantovanih plata a obzirom da je i priroda organizacije neprofitna, sredstva koja su im potrebna za kvalitetan rad, namjeravaju ostvariti preko grantova internacionalnih fondacija, kroz takmičenja kao i kroz članarine. 

Polazeći od činjenice da je Italija puna prilika za istraživačke priče, grupa okupljenih novinara želi da fokus svog istraživanja stavi upravo na goruće teme u državi poput korumpiranih političara i  talijanske mafije. No, takođe žele da se posvete i drugim temama poput islamskih terorista i sličnih tematika koje prevazilaze granice Italije.

Dosadašnje priče i namjere navedene grupe istraživačkih novinara možete pročitati na njihovom zvaničnom sajtu Investigative reporting project Italy.

Izvor: IRPI ICIJ