Jasna osuda napada na novinare

Jasna osuda napada na novinare

Slobodu medija u BiH moguće je ojačati, kako tvrdi Duška Jurišić, glavna i odgovorna urednica informativnog programa FTV-a, samo ukoliko političari jasno osude napade na novinare.

1. Šta danas predstavlja najveću prijetnju slobodi medija u BiH?

Razjedinjenost novinara, podjeljenost po interesnim političkim i ekonomskim grupama, koje su pojačane entitetskim i nacionalnim podjelama. Osim toga, javnost postaje "imuna", odnosno ne reaguje ni u situacijama kada su protiv političara podignute ne samo krivične prijave, nego i optužnice. Sve, pa i sumnje u počinjenje krivičnih djela, pravdaju se montiranim političkim procesima, čak i islamofobijom.

2. Ko su ključni akteri ugrožavanja medijskih sloboda?

Na žalost, to su političari koji obavljaju najodgovornije dužnosti u državi, te nerjetko i vjerski lideri. Tu su i interesne grupe i lobiji, koji skreću pažnju sa stvarnih problema, kriminala i devijacija, na pitanja nacionalne i vjerske ugroženosti.

3. Kako ojačati slobodu medija u BiH?

Potrebno je da političke institucije/parlamenti, vlade... pokažu da ohrabruju slobodu medija i mišljenja, jasno osude napade na novinare i novinarske slobode, umjesto da uslovljavaju određujući kodekse profesionalnog novinarskog ponašanja, za šta su nadležne institucije poput RAK-a i Vijeća za štampu.