10 najčešćih tipova online oglašavanja

10 najčešćih tipova online oglašavanja

Na koji način možemo da unovčimo sadržaj svog sajta? Koji su sve vidovi online oglašavanja? Mogućnosti su raznovrsne, a ovde ćemo objasniti 10 najzastupljenijih tipova oglašavanja koje možete da ponudite potencijalnim klijentima:

1.    Display advertising (oglašavanje putem banera)
2.    Rich media formati (pop-up, floater, roll over/expandable)
3.    Brendiranje stranice (Page branding)
4.    Page takeover (Interstitials)
5.    Kontekstualno oglašavanje (Contextual advertising)
6.    Link advertising (In-Text)
7.    Webcast/Podcast
8.    Content branding
9.    Ko-promocije sa društvenim mrežama (Joint promotions with social networks)
10.    Oglašavanje preko baze podataka (Newsletter/Bilten)

Pre nego što objasnimo svaki od ovih tipova oglašavanja, dobro je podsetiti se da je početni korak definisanje parametara na osnovu kojih će vaš sajt postati interesantan potencijalnim oglašivačima, čemu je potrebno stremiti od trenutka kada pokrenete sajt. Oni se suštinski svode na tri glavna i nekoliko propratnih:

•    tip i kvaliteta sadržaja koji se objavljuje (profilisanje sadržaja prema ciljnim grupama);
•    broj jedinstvenih korisnika koji posećuju vaš sajt;
•    broj pregledanih stranica (impressions).

Parametri koji mogu dodatno uticati na popularnost vašeg sajta među oglašivačima su:
•    prosečno vreme koje korisnici provode na vašim stranicama,
•    geolokacijsko poreklo vaših posetilaca (gde su locirani vaši posetioci, tj. odakle dolaze posete) i, naravno,
•    rezultat koji ostvaruje oglas (broj postignutih klikova na vašem sajtu u zavisnosti od raspoloživih formata oglasa).

Ono što će dovesti oglašivače na vaš sajt su statistike poseta, profil posetilaca, kvalitet sadržaja i kreativnost u pristupu oglašavanju.

1. Oglašavanje putem banera (Display advertising) je standard u internet oglašavanju i svodi se na postavljanje klijentovog oglasa u formi banera na za to predviđene lokacije na sajtu.

Veličina, format i način prikazivanja banera mogu biti različiti. Veličina zavisi od samog sajta i obično je predviđena utvrđenim pozicijama koje su najčešće definisane u nekoj od standardnih veličina (u pikselima): 728x90, 468x60, 300x250, 160x600 ili 120x600.

Format zavisi od želje oglašivača i može biti statičan, flash (što je danas standard) ili rich media.

•    Statični baneri se sve manje koriste jer je način prenošenja poruke preko njih ograničavajući. Oni su u formatu slike, kao jpeg ili gif.
•    Flash ili animirani baner, kako samo ime kaže, postavljen je kao animacija.  Poruka se prenosi u nekoliko različitih kadrova kombinovanjem slike (ilustracije) i teksta.
•    Rich media je najnapredniji vid izrade banera, koji podrazumeva i neki način interakcije sa korisnicima. Ovi baneri mogu biti postavljeni u okviru definisanog oglasnog prostora (pozicije za banere) ili van njega, što omogućava daleko kreativnije načine oglašavanja. Video-baneri su primer ovog tipa oglašavanja.

Rich media baner (roll down) postavljen u standardnoj poziciji banera, koji se aktivira i proširuje kada se kursorom pređe preko njega.

Glavna razlika između rich media i flash banera je u tome što rich media formati zahtevaju tzv. „trigger“ koji ih pokreće, a to je interakcija između korisnika i oglasnog prostora – recimo mouseover ili klik, i u tome što mogu da zauzimaju nestandardne oglasne pozicije na vašem mediju (pozicije koje nisu unapred predviđene prostorom za banere u dizajnu).

Rich media baner - igrica u kojoj korisnik upravlja automobilom uz pomoć tastature

Ukoliko se rich media oglasi pojavljuju kao format banera, to su najčešće tipovi tzv. expandable banera, poznatijih kao ’roll-over’ baneri (roll-up, roll-down, left, right), gde se prelaskom miša preko banera povećava njegova površina preko sadržaja sajta, a time i veličina reklamne poruke.

Zbog najšire rasprostranjenosti u upotrebi, display baneri ujedno donose i najveći prihod.

2. Ostali formati ’rich media’ oglasa

’Rich media’ omogućava i intruzivni pristup oglašavanja prema korisnicima, gde se oglasne poruke pojavljuju pre ili preko sadržaja koji korisnik zapravo želi da vidi.

Pop-up baneri ili floateri se sve ređe nalaze u upotrebi iz razloga što kod korisnika proizvode negativne reakcije, čime se i sama poruka loše prenosi i shvata. Oni se prosto nalaze ispred sadržaja kojem želite da pristupite i zaklanjaju pogled ka njemu. Često se dešava da vas baner prati iako skrolujete stranicu, sve dok ne završi sa emitovanjem poruke ili dok ne kliknete na dugme ’close/zatvori’ na njemu.

Danas se pop-up baneri u našem regionu koriste i u svrhu anketiranja posetilaca u nameri da se stvori bolja demografska slika posetilaca web medija.

3. Brendiranje stranice (Page branding)

Kod ovog tipa oglašavanja oglašivač zakupljuje kompletan prostor na vašoj stranici i brendira je u svoju poruku.

Tri banera na stranici koji međusobno komuniciraju (728x90, 160x600 i 300x250). Poruka se prenosi iz jednog banera u drugi.

Neki od primera su zakup svih baner pozicija na naslovnoj stranici (koji mogu međusobno komunicirati) ili najčešće zakup spoljnog, nekorisnog dela sajta (šlajfni sa strane) koje se brendiraju u poruku oglašivača.

Page branding - zakup spoljnog dela sajta (šlajfni sa strane)

Page branding - zakup spoljnog dela sajta (šlajfni sa strane)

Ovi vidovi brendiranja su takođe statični, ali sama površina koja se brendira je znatno veća od veličine banera, pa ako se pažljivo osmisli može se steći utisak da je ceo sajt u vlasništvu oglašivača.

Primer brendiranja stranice gde je kompletan sadržaj sajta postavljen u 'okvir' oglašivača

4. Page takeover

Ovo je još jedan od vidova brendiranja stranice. Preko cele stranice se prvo učitava poruka oglašivača, a zatim se učitava sajt, odnosno web adresa koju ste ukucali u browser.

Često poznati i kao interstitials, ovi oglasi obično traju nekoliko sekundi i obavezno sadrže dugme ’skip’/’close’.

Oni takođe mogu biti urađeni i tako da izgledaju kao da se zaista već nalazite na stranici koju želite da posetite, kao što su recimo čuveni YouTube primeri reklama za Tipp-Ex i Desperados Experience.

5. Kontekstualni oglasi (Contextual advertising)

Kontekstualni ili PPC (pay per click) oglasi se plasiraju na vašem mediju ulaskom u sistem neke od kontekstualnih mreža, a plaćaju se u zavisnosti od želje oglašivača - na osnovu ostvarenih klikova ili prikaza. Najpopularnija mreža, koja je i začetnik ovog principa oglašavanja, je Google AdSense, dok pored nje na našim tržištima nastupaju i brojne druge mreže izgrađene manje ili više na istom principu (etarget, toboads, zepterads).

Google oglasi u sklopu baner pozicije (300x250) na portalu jutarnji.hr

Princip je sledeći: prostor koji ste namenili za display baner ustupate kontekstualnim mrežama; one na osnovu ključnih reči iz sadržaja koji se nalazi na vašem sajtu, tačnije tekstova na stranici na kojoj se oglas i prikazuje, aktiviraju zakupljene oglase iz svoje baze. Pretpostavlja se da će po poklapanju ključnih reči oglas najviše korenspondirati sa tekstom, a time i sa željama i potrebama publike koja te tekstove čita. Time se potencijalno ostvaruje klik i prihod.

U najčešćem broju slučajeva za ovaj vid oglašavanja se koriste neke manje zastupljene pozicije koje ne nose veliku CPM (ili CPC) vrednost (pozicije koje se zbog nižeg broja ostvarenih prikaza – pregledanih stranica u okviru kategorije sajta - ne mogu iskoristiti za plasiranje display banera).

Za ovaj tip oglasa je preporučljivo koristiti pozicije koje se nalaze na unutrašnjim stranicama vašeg sajta, tj. na stranicama samih tekstova, i to upravo oglasne pozicije koje se nalaze u sklopu samog teksta ili u bliskoj relaciji sa njim.

Prihodi od ovih vrsta oglasa funkcionišu tako što izdavač (medij) i mreža u procentualnom odnosu dele zaradu ostvarenu ukupnim brojem klikova/prikaza sa dotičnog medija.

Primeri loše plasiranih kontekstualnih oglasa: Become a Police Officer i Want to grill like an expert?

Kontekstualni oglas koji poziva gledaoce da potraže karijeru u policiji, pokrenut ključnom reči ’deputy’, koja je vezana za kontroverzni video klip u kome načelnik tuče maloletnu devojku.

Baner oglas u okviru kontekstalne mreže koji čitaocima prenosi poruku da uz upotrebu reklamiranog proizvoda mogu roštiljati kao profesionalci, pokrenut ključnom rečju ’grilling’, a vezan za tekst u kome je bračni par osuđen na kaznu zatvora zato što je iz nehata na roštilju spržio svoje dvogodišnje dete.

6. Link advertising (In-Text)

U ovom vidu oglašavanja same reči u tekstovima na vašem sajtu postaju reklamne poruke oglašivača. Recimo da oglašivač želi da zakupi svaku reč ’voda’ koja se pojavljuje na vašem portalu. Oglas se prikazuje tako što je svaka reč ’voda’ koja se pojavljuje u tekstu podvučena, i kada posetilac kursorom pređe preko nje pojavljuje se overlay prozor sa reklamom oglašivača. Ova poruka je najčešće ili video ili tekstualni oglas.  Klikom na podvučenu reč korisnik se preusmerava na željenu destinaciju – link samog oglašivača.

Primer tekstualnog in-text oglasa

7. Webcast/Podcast

Webcast i podcast oglasi su vezani za video/audio sadržaj na vašem portalu. To su reklame koja se prikazuju pre nego što se učita traženi video ili pre nego što se uključi stream traženog audio zapisa.

Ovi oglasi su takođe intruzivne prirode i često remete pažnju posetilaca. Karakteristično je to da garantuju puno emitovanje reklamne poruke pošto korisnik nema mogućnost da ih ’preskoči’. Stoga treba voditi računa o tome da ove reklame budu kratke kako posetioce ne bi u potpunosti odvratile sa vašeg sajta ili željenog sadržaja.

8. Brendiranje sadržaja (Content branding)

Pod brendirani sadržaj potpadaju svi tipovi plaćenih PR objava, sponzorisanih tema, pa i kompletno brendiranih kategorija ili sekcija portala. U saradnji sa oglašivačem se pokreće serijal tekstova koji su posredno ili direktno vezani za njegov brend. Na primer, banka može reklamirati svoje stambene kredite kroz priče o tome koliko mladih zaposlenih ljudi u Srbiji u poređenju sa regionom i dalje živi sa svojim roditeljima, dok proizvodi iz prehrambene industrije mogu sponzorisati rubriku u kojoj poznate ličnosti kroz video-blog pripremaju recepte koje šalju posetioci portala.

Coolinarika.com, portal sa receptima sponzorisan od strane kompanije Podravka

9. Ko-promocije sa društvenim mrežama

Sve su učestaliji primeri gde sajtovi promovišu oglašivače kroz svoje kanale na društvenim mrežama (Facebook, Twitter...). Ovaj vid promocije se obično odvija kroz raznorazne konkurse i akcije koje motivišu i nagrađuju fanove.

ESPN Tournament Challenge u saradnji sa INFINITI automobilima

Oglašivači korist nalaze u povećanju broja fanova i sledbenika sopstvenih stranica kroz partnersku promociju, kao i kroz interakciju korisnika sa njihovim brendom.

Što je vaša baza veća, korisnici aktivniji i ciljna grupa bliža dotičnom brendu, to su veće šanse za uspeh zajedničkih promocija na društvenim mrežama.

Dodatni vidovi oglašivačkih promocija su:
•    Izrada zajedničkih aplikacija
•    Sponzorisani konkursi i nagradne igre

Nagradni konkurs magazina Cosmopolitan u saradnji sa modnim brendom J C Penney

10. Oglašavanje preko baze podataka (bilten / newsletter)

Ukoliko imate raznovrstan sadržaj koji čini velika količina specijalizovanih informacija i lojalnu publiku koja se često na njega vraća, možete razmišljati u pravcu formiranja biltenske liste. Ovu listu - bazu korisnika - činiće svi oni posetioci koji žele da direktno u svoj inbox dobijaju siže nedeljnih ili dnevnih vesti sa sajta.

Formiranjem  liste korisnika kojima isporučujete informacije kroz dizajnirani bilten, zajedno sa lidovima vesti možete isporučivati i banere (reklamne poruke) vaših sponzora.

Korisnici prilikom prijave mogu odabrati tačno koje tipove vesti (po tematskim kategorijama) žele da primaju: info, ekonomija, nove tehnologije… , kao i dinamiku prispeća (najčešće dnevno ili nedeljno).

Dalje, od korisnika možete tražiti i da ostave svoje osnovne podatke (ime, prezime, godište, pol, zanimanje) i kontakt podatke (mail adresu, mobilni broj - za primanje SMS obaveštenja). Ukrštanjem ovih podataka dodatno možete segmentirati bazu prema specifičnim potrebama oglašivača.

Format samog biltena je najčešće HTML stranica u kojoj se nalaze isečci iz vesti sa portala (naslov, slika i par redova teksta). Korisnik se dalje klikom na siže vesti direktno preusmerava na odgovarajuću stranicu na sajtu gde može pročitati vest u celosti.

Najčešći načini oglašavanja kroz bilten su:
•    postavljenje statičnih banera sa reklamnom porukom oglašivača u okviru HTML stranice koja se isporučuje korisniku u mailbox;
•    sponzorisane vesti koje su pozicionirane među regularanim u okviru biltena (s tim da sponozorisane vesti treba da budu vidno označene kao takve da bi se razlikovale od proizvoda novinarskog rada);
•    brending stranice ili pozadine HTML biltena (page branding);
•    kompletno sponzorisani bilten.

Prednost ovakvog vida oglašavanja je u tome što oglašivačima na osnovu vaše baze podataka možete tačno isporučiti traženu ciljnu grupu (oglas usmeren samo ka muškarcima starijim od 30 godina, oglasi usmereni samo ka ženama…).

Mogućnosti online oglašavanja znatno su raznovrsnije od onoga što je u većini slučajeva dostupno na našim tržištima. Najveći deo uloženih budžeta kod nas svakako odlazi na display oglašavanje sa povremenom primenom rich media formata, a sve više novca se ulaže i u oglašavanje na društvenim mrežama, prvenstveno na Facebook-u.