Novinske interpretacije jednog ubojstva

Novinske interpretacije jednog ubojstva

U tekstu “Interpretacija novinskih interpretacija jednog ubojstva,” koji je pripremljen u okviru projekta „Rodni stereotipi u medijima: reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi“, Sanja Sarnavka i Suzana Kunac istražile su i interpretirale način na koji novine izvještavaju o ubojstvu u kojem je žrtva muškarac, a ne žena.

Tekst “Interpretacija novinskih interpretacija jednog ubojstva” je nastao kao rezultat istraživanja koje su Sanja Sarnavka i Suzana Kunac provele za potrebe istraživačkog projekta Rodni stereotipi u medijima: reprezentacija žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Europi, Mediacentra Sarajevo.

Tekst je objavljen u zborniku naučno-istraživačkih radova „Stereotipizacija: Predstavljanje žena u štampanim medijima u Jugoistočnoj Evropi“ (ur. Nirman Moranjak Bamburać, Tarik Jusić, Adla Isanović) u kojem se autori i autorice različitih metodoloških i teoretskih tradicija na jedinstven način bave pitanjima roda, reprezentacionim praksama, rodnom stereotipizacijom i strategijama i metodama diskriminacije u štampanim medijima u jugoistočnoj Evropi. Pored rada Sanje Sarnavke i Suzane Kunac, zbornik sadrži radove autora i autorica iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije.

U apstraktu teksta Sarnavka i Kunac navode:

„Interpretacijom interpretacija tekstova nekoliko novina koje pišu o ubojstvu, kada je Ana Magaš u Zadru usmrtila supruga, pokazujemo kako funkcionira diskurs kojim se manipulira u korist onih koji imaju moć. Pri raščlambi tekstova slijedimo metodu kritičke jezične analize kako je definira Norman Fairclough; znači, prvo opisujemo formalne elemente tekstova, zatim interpretiramo odnos tekstova i interakcija, a na kraju objašnjavamo društvenu uvjetovanost procesa produkcije i mogućih društvenih učinaka. Opredjeljujemo se za ovaj tip analize jer vjerujemo da se mogu utvrditi jasne veze između uporabe jezika, moći i ideologije - u ovom slučaju ekonomske moći jedne obitelji, njezina mogućeg upliva na pisanje u lokalnim novinama, odnosno načina na koji se interpretira slučaj ubojstva. Analizom atribucija pripisanih akterima (supruga/majka nasuprot suprug/otac) usto rasvjetljujemo kako se ženski, odnosno muški spol/rod definira i standardizira unutar (rigidne) patrijarhalne ideologije.”

Cijeli tekst u .PDF formatu možete preuzeti ovdje.

Također, objavljena je i dostupna i engleska verzija teksta.