Mediametar

Alan Pejković 18/11/2016

Dylan dobija nagradu, a dijele je i hiljade književnih teoretičara i historičara koji se, već decenijama, bave popularnom kulturom.

Emina Žuna
Emina Žuna 16/11/2016

Načelnik se na zvaničnoj stranici općine obratio drugoj javnoj osobi tonom koji predstavlja egzemplaran primjer 'nekulture dijaloga'.

Đorđe Krajišnik
Đorđe Krajišnik 11/11/2016

Fašizam često dolazi sa najnevinijim licem, i uvijek dolazi da bi nas “zaštitio” od neke spoljnje i nadiruće “opasnosti”.

Elvira M. Jukić
Elvira Jukić - Mujkić 08/11/2016

Mnogi su Lazanskog optužili da laže i da je pričao sa duhom. Ili da je razgovarao sa mrtvim čovjekom. Ili da je neznalica. Ili su prosto ostali zapitani kako je moguć razgovor s preminulim.

Srđan Puhalo
Srđan Puhalo 07/11/2016

Analiza medijskog izvještavanja o selefijama u BiH dio je publikacije Srđana Puhala.

Đorđe Krajišnik
Đorđe Krajišnik 26/10/2016

Kako je jedan pjesnik demaskirao bh. medije.

Đorđe Krajišnik
Đorđe Krajišnik 14/10/2016

BiH je sekularna država, vjerovanje stvar pojedinca, a nevjerovanje nije kažnjivo zakonom, i stoga ne možemo govoriti o pojmu blasfemije.

Đorđe Krajišnik
Đorđe Krajišnik 28/09/2016

Nedavne prijetnje Lejli Čolak zbog Facebook statusa, pokrenuo je ponovo važna pitanja: šta je sloboda govora, a šta odgovornost

Ljupko Mišeljić
Ljupko Mišeljić 26/09/2016

„Koja je najljepša kandidatkinja za odbornika u Skupštini Grada Bijeljina“?

Nidžara Ahmetašević
Nidžara Ahmetašević 22/09/2016

Rijetki su mediji koji kandidate propituju o tome šta će zaista uraditi na lokalnom nivou i kako to misle uraditi.

Pages