Mediametar

Elvira M. Jukić
Elvira Jukić - Mujkić 30/01/2017

Zbog neprimjerenog i arogantnog ponašanja na press konferenciji, iz BH Novinara su pozvali na bojkot direktorice Kliničkog centra.

Dino Jahić
Dino Jahić 26/01/2017

Sve je prijetnja Srbiji - tako izgleda slika stvarnosti kakvu prikazuju tabloidi.

Aldin Arnautović 24/01/2017

Bitna je i potrebna solidarnost, kao i bolja profesionalna prava - ako novinari sami sebi ne znače ništa, zašto bi drugi mislili o njima?

Jasmina Bajramović
Jasmina Bajramović 17/01/2017

Najbanalnije pravopisne (ortografske) greške, mada izuzetno vidljive, postaju pravilo, a ne izuzetak u novinarstvu u Bosni i Hercegovini.

Saša Ibrulj
Saša Ibrulj 12/01/2017

Čitalac mora isklikati seriju nepovezanih poluinformacija da bi dobio kompletenu sliku, a portalima je prioritet hiperprodukcija.

Aldin Arnautović 08/01/2017

Reputacija novinarstva i novinarstvo u praksi slikaju i drugačiju sliku dok građani i dalje vjeruju novinarima, kažu istraživanja.

Belma Buljubašić
Belma Buljubašić 29/12/2016

Nerijetko su i stvarna dešavanja sama po sebi poput satire, smiješna i nevjerovatna i odražavaju našu sumanutu realnost.

Alma Lazarevska
Alma Lazarevska 27/12/2016

U lavini tekstova o smrti Georga Michaela, sa zakašnjenjem je stigla vijest da je istog dana, umrla i astronomkinja Vera Rubin.

Meri Jordanovska
Meri Jordanovska 26/12/2016

Podeljenost u makedonskom društvu najviše se vidi u medijima gde je preostalo tek nekoliko kritičnih glasova koji primaju najgore uvrede.

Aldin Arnautović 23/12/2016

Transparentnost vlasništva medija omogućilo bi konzumentu informacije da zna, ne samo poruku, nego i ko poruku nosi.

Pages