Akcija koju treba ignorirati (VIDEO)

Akcija koju treba ignorirati (VIDEO)

Adis Arapović, politolog iz Centara civilnih inicijativa komentira inicijativu Miss Izbora 2012, pokrenutu od strane jednog medija u BiH.