Poziv za učešće u fokus grupama

Poziv za učešće u fokus grupama
20/07/2022

Poziv za učešće u fokus grupama

Bosnia and Herzegovina

Mediacentar Sarajevo poziva sve zainteresirane osobe iz Sarajeva, Banja Luke, Tuzle i Mostara (18–45) da se prijave za učešće u fokus grupama.

Tokom fokus grupa razgovarat ćemo o medijima koje vi pratite i vašim stavovima o medijskim sadržajima u BiH.

Prijaviti se mogu zainteresirane osobe koje imaju od 18 do 45 godina. Svaka fokus grupa će se sastojati od najviše deset učesnika/ca, a diskusiju će voditi istraživačice iz Mediacentra. Fokus grupe će se održati u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Mostaru u sljedećim terminima:

Sarajevo, srijeda, 20.7.2022. – 17:00 – 18:30 (POZIV ZATVOREN)

Banja Luka, četvrtak, 21.7.2022. – 17:00 – 18:30 (POZIV ZATVOREN)

Tuzla, utorak, 26.7.2022. – 17:00 – 18:30 (POZIV JOŠ UVIJEK OTVOREN)

Mostar, srijeda 27.7.2022. – 17:00 – 18:30 (POZIV JOŠ UVIJEK OTVOREN)

Za sve učesnike/ce obezbijeđena je naknada od 40 BAM neto.

Ukoliko ste zainteresirani za učešće, potrebno je da pošaljete svoju aplikacionu prijavu koju možete preuzeti ovdje, najkasnije do 20. jula za Tuzlu i Mostar na e-mail adresu: prijave@media.ba s naznakom „Prijava za fokus grupu'' i ime grada za koji se prijavljujete. Izbor učesnika/ca vršit će se u skladu s potrebama za kreiranjem grupe koju odlikuju određene demografske karakteristike. Prednost za učešće će imati osobe koje se ne bave novinarstvom. Organizator će kontaktirati učesnike/ce nakon selekcije.

Fokus grupe su dio istraživanja Mediacentra Sarajevo sklopu projekta USAID-ova podrška medijima (MEA) u Bosni i Hercegovini. U fokus grupama učesnici/e diskutuju o određenom problemu uz stručno moderiranje razgovora.

USAID-ova podrška medijima (MEA) u Bosni i Hercegovini, koju provodi Internews u partnerstvu sa FHI 360 i lokalnim partnerima, nastoji poboljšati kvalitetu medijskog sadržaja, povećati novinarske standarde, proširiti distribuciju sadržaja na ciljane populacije i u konačnici ojačati informacijski prostor u BiH povećanjem dostupnosti i kvalitetu vjerodostojnih i profesionalnih informacija široj populaciji u BiH (posebno publici koja tradicionalno ima ograničen pristup informacijama).