Poziv na fokus grupu

Poziv na fokus grupu
01/06/2023

Poziv na fokus grupu

Banjaluka i Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) i Mediacentar Sarajevo pozivaju sve zainteresirane osobe koje prate rad CIN-a da se prijave za učešće u fokus grupama.

Tokom fokus grupa razgovarat ćemo o vašim stavovima o radu i sadržajima Centra za istraživačko novinarstvo. Cilj fokus grupa jeste ispitati stavove javnosti o radu i sadržajima CIN-a, te dobiti preporuke za strategiju rada ove istraživačke medijske organizacije.

Prijaviti se mogu zainteresirane osobe koje imaju 18 ili više godine i koje su upoznate sa radom Centra za istraživačko novinarstvo. Svaka fokus grupa će se sastojati od najviše osam učesnika/ca. Izbor učesnika/ca vršit će se u skladu s potrebama za kreiranjem grupe koju odlikuju različite demografske karakteristike – dob, spol, profesija. Svim učesnicima/ama će biti isplaćene naknade od 50 BAM neto.

Održat će se ukupno dvije fokus grupe, jedna u Banjaluci, druga u Sarajevu. Za osobe izvan ova dva grada organizatori snose troškove smještaja i puta.

Fokus grupa Banja Luka: 12.6.2023. 17:00 – 18:30

Fokus grupa Sarajevo: 15.6.2023. 17:00 – 18:30

Ukoliko ste zainteresirani za učešće, potrebno je da popunite aplikacionu formu koju možete naći ovdje.

Rok za prijave je 1.6.2023.

Odabrani učesnici/e bit će kontaktirani/e 03.6.2023. Za dodatna pitanja možete poslati upit na mejl: mediacentar@media.ba sa naznakom Upit za fokus grupu.

U fokus grupama učesnici/e diskutuju o određenom problemu uz stručno moderiranje razgovora. Učešće u fokus grupama je anonimno. Mediacentar Sarajevo se obavezuje da će čuvati lične podatke učesnika/ca i da ih neće javno objavljivati.