Konkurs za novinarske priče o ekonomskim pitanjima

Konkurs za novinarske priče o ekonomskim pitanjima
28/01/2024

Konkurs za novinarske priče o ekonomskim pitanjima

Konkurs
Europe
Mreža za prekogranično novinarstvo (n-ost) poziva novinare i novinarke iz Bosne i Hercegovine, Gruzije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Tadžikistana i Uzbekistana da se prijave za učešće u programu podrške za priče o ekonomskim pitanjima.
 
Spheres of Influence Uncovered je prekogranični medijski projekat koji nastoji da podstakne i proširi javnu diskusiju o ekonomskim i geopolitičkim temama u Bosni i Hercegovini, Gruziji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Tadžikistanu i Uzbekistanu. U tu svrhu, projekat finansijski i urednički podržava rad novinara i novinarki koji su zainteresirani za pisanje o srodnim temama. Organizatori konkursa traže priče o ekonomskim pitanjima koja se nalaze na raskrsnici između lokalnog uticaja i globalne važnosti. Posebno se podstiču prijave za prekogranične priče koje složena ekonomska pitanja čine dostupnim široj publici.
 
Novinari i novinarke koji/e imaju priču o stranim ulaganjima ili drugim oblicima uticajne ekonomske saradnje - na primjer, o ruskim ulaganjima i utjecajima na tržište rada, ili konkurenciji EU i Kine za osiguranje kritičnih minerala - pozvani su da se prijave na konkurs za podršku. Projekat nudi kompenzaciju između 100-800 eura po autoru/ici, u zavisnosti od složenosti priče i troškova. 
 
U jesen 2024. godine, Spheres of Influence Uncovered će biti domaćin događaja u Samarkandu u Uzbekistanu, na koji će biti pozvani najaktivniji saradnici ovog projekta.

Rok za prijavu je 28.1.2024.

Za više informacija o konkursu i prijavi, posjetite službene stranice organizatora.