Konferencija: Dobar početak s medijima

Konferencija Dobar početak s medijima
29/10/2021

Konferencija: Dobar početak s medijima

Konferencija
Bosnia and Herzegovina
Konferencija usmjerena na medijski odgoj djece ili odgoj djece i porodica za medije kreirana je na način da se kroz tri značajne stanice dječijeg razvoja: porodično okruženje, odgojno-obrazovne institucije, te institucije kulture, znanja i umjetnosti, preispitaju postojeći modeli rada u ovoj oblasti. Konferencija okuplja medijske radnike/ce, stručnjake iz oblasti obrazovanja, pedagogije, psihologije, historije umjetnosti, muzejske edukatore/ice i  bibliotekare/ke. 
 
Konferencija će biti održana u petak, 29.10.2021. godine.
 
11:00-11:10 Otvaranje 
Mediacentar Sarajevo 
Štěpán Šantruček, rukovodilac odjela za razvojnu saradnju, Ambasada Republike Češke
 
11:10 – 12:10:  Panel diskusija: Porodični pristupi medijskoj pismenosti
Panel diskusija usmjerena na ulogu porodice u razvoju medijske pismenosti kod djece i mladih. Panelistice će predstaviti značajne resurse u ovoj oblasti, kao što su Smjernice o korištenju medija, IKT i vremenu koje djeca provode pred ekranom. Kako digitalne tehnologije utiču na djecu i mlade? Zašto je danas važno raditi na razvoju medijske pismenosti kod djece i mladih? 
 
Panelistice: 
Ivana Zečević, Filozofski fakultet Univerziteta u Banjaluci, Studijski program psihologa (moderatorica i panelistica) 
Lea Čengić,  šefica odsjeka za sadržaje i medijsku pismenost, Regulatorna agencija za komunikacije BiH
Lejla Kafedžić, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za pedagogiju 
Michaela Slussareff, Karlov univerzitet u Pragu, Odsjek za informacijske znanosti 
 
12:10 – 13:10: Panel diskusija: Konceptualizacija odgoja za medije u odgojno-obrazovnim institucijama u BiH
 
Panel diskusija posvećena je dekonstrukciji dominantne konceptualizacije odgoja za medije koju vezujemo za odgojno-obrazovne institucije u BiH. O suštini odgoja i obrazovanja u kontekstu obrazovnih sistema Bosne i Hercegovine, o dubokim strukturama koje ili omogućavaju ili onemogućavaju usvajanje različitih znanja, stavova i vještina, o samoj teoriji koja leži u pristupima odgojno-obrazovnih radnika, o programima u obrazovnim sistemima koji istinski ili estetski utiču na razvoj kompetencija iz oblasti medijske i informacijske pismenosti, o “novoj školi” i drugačijoj obrazovnoj paradigmi, o kritičkom bibliotekarstvu i bibliotekarima na margini obrazovnih sistema, načelno su teme ove provokativne panel diskusije. Panelisti/ce će biti u službi kreativne dekonstrukcije i moguće konstrukcije novih ideja, potencijalnih teorija i pristupa u učenju i poučavanju fenomenologije medijske i informacijske pismenosti. 
 
Panelisti/ce: 
Namir Ibrahimović, Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić" (moderator i panelista) 
Mario Hibert, Filozofski fakultet u Sarajevu, Odsjek za komparativnu književnost i informacijske nauke 
Vanja Stokić, novinarka i urednica portala eTrafika
 
13:10h: 13:30 Prezentacija Fakescape, interaktivne escape igre kroz koju učimo elemente medijske pismenosti, provjeravamo tačnost informacija i kritički promišljamo date zadatke. Igru su osmislili studenti iz Češke, a koristilo ju je 195 škola. 
 
13:30h- 14:30h Prostori koji nas okupljaju: Institucije kulture i neformalnog obrazovanja u medijskom odgoju djece 
 
Panel je posvećen strukturama neformalnog obrazovanja u zajednici i ulozi institucija kulture, znanja i umjetnosti u otvaranju prostora za razvoj slobodnog kritičkog promišljanja kod djece. Kroz panel će se predstaviti  konkretna iskustva panelistica u njihovom dosadašnjem radu s djecom, saradnji institucija obrazovanja, kulture i umjetnosti  i medija, dok će sama diskusija biti prilika da se iznesu prijedlozi i komentiraju iskustva saradnje sa zajednicom u cjelini.
 
Dijana Čustović, historičarka umjetnosti i novinarka (moderatorica i panelistica) 
Aida Šarac, historičarka umjetnosti i muzejska edukatorica Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine
Nineta Popovic, Voditeljica odjela za komunikacije u UNICEF BiH
Saliha Kaliman, bibliotekarka OŠ “Velešićki heroji” 
Elma Hodžić, kustosica, Historijski muzej BiH 
 
 
Za događaj se možete registrovati ovdje. Registracijom imate pristup za sve panele i prezentacije tokom konferencije.
 
 
Konferenciju organizujemo  kroz projekat “Izgradnja otpornosti na dezinformacije: program obuke za porodice, nastavnike, novinare i širu javnost”, koji u 2021. i 2022. godini implementira Fondacija za razvoj medija i civilnog društva “Mediacentar” u partnerstvu s organizacijom “Transitions” iz Praga, uz finansijsku podršku Programa za promociju tranzicije Vlade Republike Češke.