Computer Assisted Reporting: Osnove kompjutera

Computer Assisted Reporting: Osnove kompjutera

Computer assisted reporting (CAR) podrazumijeva korištenje softvera za analizu podataka pri radu na priči (najčešće Excel i Access). U nastavku možete pronaći seriju ilustrovanih lekcija o osnovama korištenja kompjutera. Lekcije su dostupne u PDF formatu.

Čitate iz uz pomoć programa Acrobat Reader koji se besplatno može preuzeti sa weba.

Kada sačuvate sve lekcije, imaćete ilustrovani priručnik od oko 60 stranica koji vam jednostavnim jezikom daje osnovna uputstva za korištenje Windowsa, MS Worda, MS Excela, programa za e-mail Outlook-a i Outlook Express-a. Savjetujemo da na naslov lekcije kliknete desnim klikom, a zatim dokument otvorite u novom prozoru (Open in new window) ili ga sačuvate na računaru (Save target as) a zatim odštampate zbog lakšeg praćenja.

Kliknite ovdje da kroz vježbe na različitim primjerima naučite osnove obrade podataka za rad na novinarskim pričama.

EXCEL

Korištenje alatki miša u Excelu
Koristeći miša u Excelu možete lako označavati grupe ćelija, kopirati i premještati ih, te mijenjati širinu kolona i redova.

Priručnik: Osnove MS Excel-a
Pokretanje programa; ćelija, kolona i red u Excelu; komande u Excelu; unošenje podataka u ćelije; označavanje dijela tabele, kopiranje, premještanje; korištenje formula u Excelu; formatiranje ćelija / tabele; štampanje tabele.

WORD

Formati tekstualnih fajlova
Tri tipa tekstualnih datoteka dominiraju na računarima širom svijeta - čisti tekst (TXT), bogati tekst (RTF) i Wordov dokument format (DOC).

Priručnik: Osnove MS Word-a
kreiranje novog dokumenta, podešavanje izgleda stranica, unošenje i izmjena teksta, spašavanje (snimanje) dokumenata, otvaranje postojećeg dokumenta, brisanje, kopiranje i premještanje teksta, pronalaženje i zamjena dijela teksta, formatiranje dokumenta, štampanje, pravljenje tabela

WINDOWS

Control Panel
U prozoru Control Panel pronaći ćete više programskih alata koji vam omogućavaju podešavanje Windows i hardvera vašeg kompjutera prema vašim potrebama.

Desktop
Kao što na stolu držite dokumente, fascikle, registratore i pribor za pisanje, tako su vam na desktopu lako dostupni dokumenti i folderi, te prečice do programa za obradu teksta, crtanje, računanje itd.

Ispravno zatvaranje Windows-a
Kada završite rad u Windows-u, potrebno ga je zatvoriti na ispravan i siguran način. U protivnom može doći do nepravilnosti u radu kompjutera.

Kreiranje dokumenata
Kreiranje novog dokumenta je jednostavan postupak. Kada pokrenete programe kao što su Word, Excel i slični, oni autmatski otvaraju novi, neimenovani dokument. Možete odmah pristupiti izradi sadržaja dokumenta.

My Computer
Svaki tekst, slika, tj. svaki dokument koju ste kreirali, kao i svaki program koji ste instalirali snimljeni su na vaš kompjuter u obliku datoteka (fajlova), obično na tvrdom disku. Sve što se nalazi na vašem kompjuteru ima svoje mjesto u hijerarhiji.

Pokretanje programa
U većini slučajeva u Windows-u ćete pokretati i jedan ili više programa. To mogu biti neki od programa za uređivanje teksta (Word, Notepad), tabelarni proračun (Excel), crtanje i sl. Windows vam omogućava pokretanje programa na više načina.

Prečice
Ako neke programe upotrebljavate svakodnevno, dobro će vam doći prečice do njih. Prečica je datoteka koja nalaže vašem kompjuteru da na određenoj lokaciji potraži drugu datoteku i pokrene je.

Pronalaženje datoteka
Za pronalaženje datoteka služi vam opcija Find (u Windows 98) ili Search (u Windows 2000) iz Start menija. Kliknite na Start a zatim na Find / Search. Sa desne strane će se pojaviti meni u kojem birate opciju Files or Folders.

Prozor
Tipičan prozor s kojim se susrećemo u svim programima Windowsa. Dijelovi prozora, promjena veličine prozora, otvaranje i pomicanje novih prozora.

Windows Explorer
Windows Explorer je "snažan" alat koji vam omogućava dublji pogled u vaš kompjuter. Pomoću njega možete pregledati sadržaj vašeg kompjutera, kreirati direktorije i poddirektorije, kopirati ili premještati datoteke, formirati prečice itd.

E-MAIL

E-mail kodeks
Pregled osnovnih pravila poslovne komunikacije e-mailom.

E-mail u Outlook-u i Outlook Express-u
Osnovne operacije za korištenje e-maila: pisanje, slanje, attachiranje dokumenata, brisanje, pravljenje foldera za čuvanje poruka.

Organizacija obaveza i kontakata u MS Outlook-u
Ovaj alat koji vaše obaveze i kontakte čuva na jednom mjestu, dobro organizovane i pretražive, sastoji se od moćnog e-mail klijenta, kalendara, liste zadataka, adresara i memo poruka.

Organizacija U MS Outlook-u
Osnovno korištenje MS Outlooka kao alata za organizaciju obaveza i kontakata.