Computer Assisted Reporting: Lekcije i vježbe

Computer Assisted Reporting: Lekcije i vježbe

Lekcije i vježbe iz CAR-a će vam pomoći da na različitim primjerima naučite osnove obrade podataka za rad na novinarskim pričama.

Savjetujemo da na naslov lekcije kliknete desnim klikom, a zatim dokument otvorite u novom prozoru (Open in new window) ili ga sačuvate na računaru (Save target as) a zatim odštampate zbog lakšeg praćenja.

UVOD U CAR

Budućnost uz CAR – metode computer assisted reportinga
Computer assisted reporting se definiše kao korištenje kompjutera i softvera za analizu podataka pri radu na novinarskim pričama. Da bi analizirali podatke i došli do novih priča novinari koriste internet, baze podataka, programe za tabelarna izračunavanja, kao što je Excel, te sofver za statističku analizu i GIS (sisteme geografskih informacija).

Budućnost uz CAR
Uvod u CAR
Podacima do bolje priče

SPREADSHEET TABELE (Excel)

Spreadsheet tabele – Zašto?
Ovaj jednostavan program zasnovan na tabelama (spreadsheet tabele) može pomoći i novinarima nesklonim matematici da postanu kompetentni i precizni u operisanju brojevima. U tabele se unose ne samo brojevi nego i formule pomoću kojih se izračunavaju procenti, stope i druge vrijednosti.

Šta može Excel – domaće iskustvo
Na internetu postoje brojni statistički i finansijski izvještaji međunarodnih i domaćih institucija koje možete obrađivati i koristiti za priče. Ako podatke imate samo u štampanoj formi - to znači da ih mora biti i u elektronskoj.

Korištenje funkcija miša u Excelu

Miš vam omogućava da lako obavljate četiri vrste radnji: selektovanje ćelija, pomjeranje sadržaja ćelije, kopiranje, promjenu širine kolone i reda.

Obavezna matematika za novinare
Za analizu podataka morate poznavati tri ključne formule: procenat od ukupne vrijednosti, procentualnu razliku i vrijednost po glavi stanovnika.

Trikovi u Excelu – osnovne formule
Per capita, procentualna razlika, kopiranje formula, usidravanje totala, srednja vrijednost, formati brojeva, sortiranje.

Podešavanje formata broja
U spreadsheetu možete formatirati podatke na puno načina: kao tekst, broj, datum itd. Excel ukucane podatke automatski stavlja u «general» format – ako «vidi» tekst, pretpostavi da hoćete tekst - a sa njim se ne mogu raditi računske operacije.

(Lekcija 1) Spreadsheet tabele – Kako?
Osnovni elementi tabele u Excelu – red, kolona, ćelija, unošenje formula.

(Lekcija 2) Šta se krije iza hrpe podataka
Kratka analiza budžeta u Excelu iz koje dobijamo ideju za priču.

(Lekcija 3) Analiziranje podataka o kriminalu
Kako u Excelu računati broj krivičnih djela (ili učestalost bilo koje druge pojave) na nekom uzorku stanovništva – 10.000 ili 100.000 ljudi.

Preuzmite podatke za vježbu

(Lekcija 4) Grafikoni u Excelu
Uvijek ima više načina da se podaci prikažu grafikonom, ali treba odabrati onu vrstu grafikona koja na najbolji način prikazuje podatke koje ste dobili.

(Lekcija 5) Uvoz podataka sa Weba u Excel
Postoje razrađeni načini uvoza podataka sa web stranica u Excel, gdje ćete ih dalje obrađivati. Korak po korak pokazujemo nekoliko osnovnih scenarija za uvoz podataka sa weba u spreadsheet.

(Lekcija 6) Novinarsko viđenje podataka sa berze
Vježbamo uvoz podataka sa weba u Excel na primjeru izvještaja sa berze. Potrebni su vam internet, Excel i nešto strpljenja.

(Lekcija 7) Uvoz podataka iz PDF-a u Excel
Uvoz podataka iz PDF fajla ume da bude komplikovan ali se trud isplati jer se sve više izvještaja, statističkih biltena i sličnih dokumenata na sajtovima vladinih institucija, univerziteta, nevladinih i velikih međunarodnih organizacija objavljuje upravo u tom formatu.

Uputstva za korištenje statističkih podataka iz raznih zemalja
Kada koristite podatke iz drugih zemalja, morate obratiti posebnu pažnju pri njihovoj analizi. Neophodno je poznavati ključne statističke alate za novinare.


Vježba: GSM pretplatnici u svijetu

Kako ilustrovati priču podacima preuzetih sa interneta i obrađenim pomoću nekoliko osnovnih operacija / formula u Excelu (sabiranje, procentualna razlika�). Primjer priče dobijene analizom podataka.

Preuzmite podatke za vježbu

Primjer priče

Vježba: Upoznavanje sa spreadsheet tabelama – analiza budžeta
Analiziramo imaginarni budžet gradske vlade, korak po korak. Sabiranje (funkcija SUM), oduzimanje, izračunavanje procentualne razlike...

Preuzmite podatke za vježbu

SPREADSHEET TABELE (Excel) - napredno

Vježba: Korištenje funkcije RANK
Kako se uz pomoć Excela može ući u trag glasovima koji nisu prebrojani na izborima (na primjeru podataka iz SAD-a).


Preuzmite podatke za vježbu

Vježba: Korištenje pivot tabele u Excelu – osnove
Jednostavna vježba kao uvod u korištenje pivot tabela.

Preuzmite podatke za vježbu

Vježba: Pivot tabele u Excelu
Pivot tabele, koje se nazivaju i crosstabs, omogućuju novinarima da prave analize slične onima u bazama podataka, a da pritom ne moraju da uče o programima specijalizovanim za obradu baza podataka.

Preuzmite podatke za vježbu

ACCESS

Deset savjeta za pravljenje baze
Osnovni savjeti za prve korake pri pravljenju sopstvene baze podataka u Accessu.

Vježba: Analiza izbornih podataka u Accessu
Formulisanje direktnog upita uz pomoć funkcija Sum, IIF, like... – na primjeru analize novčanih donacija kandidatima u preizbornoj trci (vježba preuzeta sa NICAR.org)

Preuzmite podatke za vježbu

MS Access – trikovi
Kratak ilustrovani pregled osnovnih operacija za definisanje upita kojim se pretražuje baza podataka u Accessu.

Kafa, sok i kompjuteri
Tim makedonskih novinara koristio je Access da bi analizirao cijene artikala u skopskim prodavnicama i došao do zanimljivih zaključaka. Takva baza podataka može se napraviti u jednom danu i dati nekoliko zanimljivih priča.

DOBIJANJE PODATAKA


Pregovaranje pri traženju informacija u elektronskoj formi

Dobijanje informacija u elektronskoj formi od zvaničnika može biti izuzetno teško. No, ako poznajemo nekoliko osnovnih principa dobrog pregovaranja, dobijanje ovakvih podataka može biti znatno olakšano.

Prikupljanje elektronskih podataka od institucija vlasti
Savjeti za pregovaranje pri traženju podataka u elektronskoj formi. Šta raditi kad traženi podaci nisu javni. Druga mjesta gdje možete tražiti podatke... Primjeri priča urađenih sa podacima koji nisu javni.