Kako otkriti nevidljive veze

Kako otkriti nevidljive veze

Kako otkriti nevidljive veze

Softver koji koriste policije, tužilaštva i tajne službe za otkrivanje veza u ogromnim količinama naizgled nepovezanih podataka - koriste i novinari.

Novinari-istraživači definitivno se ne bave provedbom prava. Uloga istraživačkog novinarstva je da otkrije korupciju, nezakonite radnje, i da obavesti ljude ko to ugrožava njihove živote i ko krade novac iz njihovih džepova. Novinari ne stavljaju ljude iza rešetaka. Ne prisluškuju telefonske razgovore i nemaju moć da sudski pozivaju ljude da svjedoče pod prijetnjom kazne. Alati kojima se u svojim istragama služe institucije koje se bave provedbom prava drugačiji od onih koje koriste novinari, ali se tu nađu i neke dodirne tačke.


Kada sam prije nekoliko mjeseci razgovarao sa jednim bivšim agentom tajne službe ukazao mi je na sve veći značaj „otvorenih obavještajnih podataka“, tj. obavještajnih podataka koje iz otvorenih izvora, pretežno medijskih izvještaja, prikupljaju institucije koje se bave provedbom prava. Takvi podaci su veoma korisni za ove institucije širom svijeta koje istražuju organizovani kriminal i terorizam.

I2 je alat za analizu društvene povezanosti (social network analysis; SNA) koji omogućava korisniku da utvrdi odnose među pojedincima, ključnim događajima, firmama i kompanijama...


Veza novinara i ovih institucija je uzajamna jer se novinari u velikoj meri oslanjaju na njihova otkrića i saopštenja za štampu. Novinari-istraživači koriste ova otkrića da bi sastavili djeliće slagalice ili proširili nešto što je policija započela. Pored indirektne razmjene informacija, novinari mogu koristiti i moderne alate koje koriste policijske snage, tužiteljstva i obavještajne agencije širom svijeta. Jedan takav alat je softver pod nazivom I2.


I2 (www.i2.co.uk) ili Analyst’s Notebook, prema tvrdnji svojih kreatora, vodeći je softver za „vizuelnu istraživačku analizu za institucije koje se bave provedbom prava, vladu, vojsku, obavještajne službe i komercijalne organizacije“. Kako se dalje navodi na sajtu I2, ovaj softver „omogućava istražiteljima i analitičarima da brzo razumiju složene scenarije i velike količine naizgled nepovezanih podataka, da ih analiziraju i da saopštavaju rezultate“.
I2 može na isti način pomoći novinarima-istraživačima u analiziranju velikih količina podataka o preduzećima ili podataka kojima raspolažu vlasti, kao i u pravljenju grafičkih prikaza kojima se otkrivaju veze i informacije koje trenutno nedostaju u procesu nekog istraživanja.

Zapravo, I2 je alat za analizu društvene povezanosti (social network analysis; SNA) koji omogućava korisniku da utvrdi odnose među pojedincima, ključnim događajima, firmama i kompanijama... Pored I2, postoje i drugi softveri za analizu društvene povezanosti, kao što su NetMiner, UCInet, Pajek itd.

Stotine .txt stranica ili Excel dokumenata sa podacima o preduzećima, kao što su nazivi preduzeća, dioničari, adrese i datumi rođenja, mogu se učitati u I2 da bi se  uspostavile vizuelne veze među njima.


Naprimjer, stotine .txt stranica ili Excel dokumenata koji sadrže podatke o preduzećima, kao što su nazivi preduzeća, dioničari, adrese i datumi rođenja, mogu se učitati u I2 da bi se uz pomoć Analyst's Notebooka uspostavile vizuelne veze među zajedničkim nazivnicima. Ukoliko se isto ime, adresa ili neki drugi podatak nalazi na stranici 564 i na stranici 3, I2 će naći ovu vezu i grafički je predstaviti. Tako ovaj softver nalazi veze među podacima koje bi novinaru bilo nemoguće otkriti zbog njihovog obima. Nakon toga se ovi podaci mogu analizirati na mnoštvo načina, čime se otkrivaju bitne pravilnosti.

Naprimjer, radeći na jednoj istrazi, uz pomoć I2 sam otkrio da krijumčari cigareta koriste istu adresu za osnivanje firmi u Rumuniji za potrebe ovog ilegalnog biznisa. Kada sam to ustanovio, napravio sam vremensku analizu podataka, koja mi je pokazala kako krijumčari ulaze i izlaze iz Rumunije nakon problema sa policijom.


I2 je takođe koristan za organizovanje velike količine podataka. Pri tome ne govorimo o učitavanju velikih količina podataka, već o ručnom unošenju podataka u grafikone koji se nalaze u I2. Naprimjer, na vrh grafikona možete staviti naziv preduzeća, a zatim, ispod toga, osobe koje imaju veze sa preduzećem i ostale poslovne kontakte tih osoba. Naravno, ovo se može uraditi i u Wordu ili PowerPointu, ali prednost I2 je zapravo da sav materijal u vezi sa ovim osobama ili preduzećem može da se pohrani u opisne kategorije koje se nude za svaki od ovih entiteta, a zatim se više grafikona, i to grafikona sa stotinama veza, može spojiti da bi se u softveru identifikovale nove veze (vidjeti primjer). Svaka ikona na grafikonu može biti podržana dokumentom i izvorom čiju „jačinu“ kao parametar određuje sam novinar koji koristi softver. Naprimjer, ako podaci potiču iz zvaničnih baza podataka o preduzećima, mogu biti kategorizovani kao veoma jaki, dok se podaci iz obavještajnog izvještaja koji još uvijek nije potvrđen iz drugih izvora mogu kategorizovati slabijim indikatorom jačine.


Prednost I2 je još veća kada se koristi posredstvom mreža za razmenu podataka koje prave novinari. Može se koristiti u kombinaciji sa softverom Groove čija je namena saradnja na projektima i pravljenje virtualnih redakcija (vidjeti članak o softveru Groove na Media.ba). Podaci koji su postavljeni u virtualne redakcije u Grooveu, a to su često podaci iz više zemalja, mogu se „provući“ kroz I2 da bi se utvrdile veze među njima.


Institucije koje se bave provedbom prava koriste I2 na isti način. U knjizi o analizi podataka „Strategic Intelligence“, čiji je autor Jay Liebowitz, opisuju se velike istrage u slučajevima serijskih silovatelja, ilegalne trgovine lijekovima koji se izdaju na recept, pa čak i činjenica da je I2 korišten za osiguranje Evropskog prvenstva u fudbalu.


Važno je skrenuti pažnju na to da je I2 veoma skup softver – košta oko 9.000 američkih dolara. Jeftinija alternativa bi mogao biti softver UCINET, koji uključuje i Pajek, i košta oko 250 dolara po jednoj licenci.


I2 i slični softveri vrhunski su alat za prekogranično istraživačko novinarstvo, a mrežama novinara koje već postoje u mnogim dijelovima svijeta daće sasvim novu vrijednost.