HTML5 za novinare

HTML5 za novinare

Ako na bilo koji način učestvujete u objavljivanju sadržaja na webu, vrijeme je da naučite da prepoznate, ako ne i koristite novi „jezik“ weba.

Ranije sam učestvovao u raspravi o tome da li novinari moraju biti i programeri, ali bez obzira na to da li ste se ikada hvatali u koštac sa programskim jezicima kao što su Ruby, PHP ili Phyton, ako ste na bilo koji način uključeni u objavljivanje na internetu, gotovo sigurno bar malo poznajete HTML. Čak i ako to radite samo pritiskanjem tipki u CMSu, znate kako da dodate oznake poput <a href="">, <strong>, <blockquote> i <em> u vaše članke.

E pa prvi put tokom većeg dijela ovog desetljeća HTML se sada značajno mijenja, pa ćete stoga morati naučiti barem da prepoznate, ako ne i koristite neke od novih oznaka (tzv. tagova).

HTML5 je doneo gotovo 30 novih oznaka HTMLu kao jeziku. Superštreberi, tehnolozi i Apple se najviše raduju tagovima <canvas> i <video>, koje obećavaju da će velikim dijelom zamijeniti funkcionalnosti dodataka (plugina) za brauzere, kao što je Flash. Ipak, kao novinar, najvjerovatnije ćete se susresti sa nekim novim tagovima koji omogućavaju dodatno semantičko označavanje u člancima.

Struktura stranice

Nekoliko takvih novih tagova se koristi za označavanje informacijske strukture stranica, i to su <header>, <nav>, <article> i <footer>. Ove oznake bi trebale zamijeniti korištenje uobičajenih <div id="header">, <div id="nav"> i <div id="content">, koje možete vidjeti ukoliko pogledate kod upravo ove stranice.

Takvi tagovi će najvjerovatnije biti u samom templejtu vaših stranica, pa se nećete morati previše zamarati njima. Međutim, može se ispostaviti da će oni imati veliki utjecaj na način na koji korisnici weba „konzumiraju“ sadržaj. Oni će omogućiti da se jedan isti članak mnogo lakše plasira na više platformi i u različitim formatima, kao što već sada Safari 5, Instapaper ili „Today's Paper“ Phila Gyforda u potpunosti ogoljavaju članke da bi se poboljšalo iskustvo njihovog čitanja.

Struktura članka

Ako ste novinar, osoba koja radi u web produkciji ili pomoćni urednik, možda ćete se malo više zapetljati u ovaj novi jezik zbog tagova kao što su <section> i <aside>. Prvi od njih, <section>, označava pomalo nejasnu generičku 'sekciju' nekog članka, tako da, na primjer, u jednom članku koji je ranije objedinjavao dvije ili tri TV kritike ili recepta, sada ovi dijelovi mogu biti predstavljeni kao zasebni koristeći tagove <section> na početku i kraju svakog od njih.

Drugi tag, <aside>, koriti se za označavanje saderžaja koji je samo djelomično povezan sa glavnim tekstom. Ako se, na primjer, radi o vijestima, ovaj tag može se koristiti za okvir u kojem će biti izdvojene ključne činjenice, linkovi na slične priče, ili će u njemu biti sažeto i hronološki biti prikazani ključni momenti priče.

Poboljšan jezik

Nekoliko novih HTML5 tagova je napravljeno da bi se poboljšao način na koji mašine razumiju sadržaj ili na koji ga prikazuju brauzeri. Što znači da se poboljšava korisničko iskustvo na webu. Evo nekih od primjera na koje ćete početi da nailazite:

<time>

Tag <time> omogućuje da se vrijeme koje se npr. pominje negde u članku, ili uz datum objavljivanja članka, prikaže vrlo precizno, na način koji je „čitljiv“ mašinama. Ovaj tag smo već počeli koristiti u Guardianu. CMS-ovi (content management system / sistem za upravljanje sadržajem, prim.red.) će ga vjerovatno automatski dodavati, ali je moguće da će u interfejse pročeti da se uvodi opcija kojom će se precizirati odrednice iz teksta kao što su  'juče' ili 'u petak'.

<details>

Tag <details> služi za prikaz dodatnog sadržaja tako da ga korisnik prema želji može maksimalno proširiti da sav bude vidljiv ili sakriti. To npr. mogu biti informacije o objavljivanju nekog albuma ili radno vrijeme izložbe.

<figure>; & <figcaption>

HTML5 će omogućiti da, kao u štampanim medijima, imamo sliku, grafikon ili dijagram koji stoji u glavnom dijelu sadržaja, ali zapravo nije dio glavnog članka.  Ovi elementi će biti označeni kao <figure>, dok će tag <figcaption> definisati prateći tekst uz sliku.

<mark>

Baš kao što se sada unutar paragrafa koriste <em> i <strong> da se istaknu određene riječi, novi tag <mark> omogućava podvlačenje ili drugačije označavanje teksta. Možete zadati stil koji želite, iako se za sada čini da je najomiljeniji efekat žutog markera. Uglavnom, poenta je da se omogući vizuelno izdvajanje dijelova teksta.

<wbr>

<wbr> je tag koji se ubaci kada postoji 'mogućnost prekidanja riječi', umjesto da se  redovi proizvoljno prekidaju, kako to nameću tagovi <br> ili <br />. Naprimjer, dugačka riječ bi se mogla razbiti na manje dijelove kao u sledećem primjeru:

'Super<wbr>cali<wbr>fragi<wbr>listic<wbr>expiali<wbr>docious'

Na ovoj web stranici to bi sigurno izgledalo užasno, ali će u HTML5 svijetu vaš brauzer staviti crtice na pravim mjestima i sve će lijepo izgledati.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Originalni tekst ‘HTML5 for Journalists' dostupan je na web sajtu European Journalism Centre-a www.ejc.nl.

 

Tekst je preuzet, preveden i objavljen na MC Online uz odobrenje European Journalism Centre-a. Svako dalje korištenje i distribucija ovog teksta podliježe uvjetima korištenja koji su u cjelosti dostupni na web sajtu www.ejc.nl.

 

Oprema teksta: redakcija MC Online.