Fotografi i grafički dizajneri tuže Google

Fotografi i grafički dizajneri tuže Google

Američka udruženja vizualnih umjetnika najavila su podizanje tužbe protiv Google-a za masovno kršenje autorskih prava projektom digitalizacije knjiga.

Nakon zakonskih problema sa udruženjima izdavača i autora, Google-ov projekt kreiranja velike digitalne biblioteke naišao je na još jednu prepreku: američka udruženja fotografa i grafičkih umjetnika najavila su podizanje tužbe protiv Google-a zbog toga što smatraju da digitalizacija velikog broja knjiga povlači masovno kršenje autorskih prava vizualnih umjetnika čija su djela dio ovih knjiga.

Podizanje tužbe je najavljeno nakon što su Google i udruženja izdavača i autora postigli finansijski dogovor koji je zaobišao fotografe i grafičke dizajnere.

Izvor: New York Times