Šta je dobar potpis za fotografiju?

Šta je dobar potpis za fotografiju?

Šta je dobar potpis za fotografiju?

U SAD, fotografi pišu potpise za fotografije i ovo je kratki tekst o tome kako se to radi. Biće koristan svima na Balkanu koji se bave pisanjem potpisa za fotografije, a i fotografima, jer se tiče kredibiliteta i važnosti pouzdane identifikacije osoba i predmeta fotorafisanja.

Izvor: Notrain-Nogain.org

Dobar potpis je više od imena osobe na fotografiji i opisa događaja na njoj. U stvari, samo objašnjenje aktivnosti na fotografiji je malo ili ni malo bitno za čitaoca. Dobar potpis sadrži odgovore na pet osnovnih novinarskih pitanja: ko, šta, gde, kada i zašto. Možete povremeno da ubacite i “kako”, ako je fotografija toliko tehnički kompleksna i interesantna da bi se čitalac mogao zapitati kako je napravljena. Dobar potpis nema slovnih grešaka. Dobar postpis je činjenično ispravan. Dobar potpis ostavlja malo pitanja za urednika u desku. Dobar potpis unapređuje ne samo vaše pozicije u redakciji, već i pozicije foto-službe. Dobri potpisi su suštinski važni za kredibilitet vaših novina i njihov položaj u zajednici.

1. Slovne greške: Apsolutno ključno važno. Ako ste skloni ovakvim i gramatičkim greškama, uvek držite rečnike i pavopise uz sebe i nemojte se plašiti da ih upotrebite. Nema sramote u konsultovanju rečnika i pravopisa. Nema sramote ni u konsultovanju kolege kako se šta piše. Ukupno gledano, ispravnost pisanja je od ključne važnosti, ali najvažnije za naš kredibilitet može biti da se pobrinete da je ime osobe na slici (kao i preduzeća ili organizacije kojoj pripada) tačno napisano. UTVRDI SVA imena. UTVRDI SVA imena. UTVRDI SVA imena. Ponavljam se, ali ovo je važno. “Utvrditi” znači da vi, fotograf, pokupite sva imena osoba koje ste fotografisali iako je novinar tu. Ne mogu vam nabrojati koliko puta se novinar iznenadio kada se desilo da je ime osobe na slici drugačije od onoga što je on mislio. Uzmite telefonske brojeve osoba sa fotografija za slučaj da se kasnije pojave neka pitanja. Ne morate da napišete broj u potpisu, ali ga imajte u svom blokčetu, tako da ga možete upotrebiti ako bude neophodno.

2. Pet pitanja: Osnovne informacije o predmetu fotografije su drugi element temelja dobrog potpisa. Ako možete da upotrebite svako od pet osnovnih pitanja, na dobrom ste putu prema vrlo solidnom potpisu. Savet: često odogovore na mnoga od pet pitanja možete naći u nalogu za fotografisanje. Ako tu nema informacija, pozovite novinara PRE nego što odete da fotografišete i saznajte što više možete. Pomoćiće vam da zadatak pouzdanije obavite i daće vam osnove za finalne potpise.

3. Kako: S vremena na vreme, napravićete fotografiju koja je toliko dobra za posmatranje, da će objašnjenje čitaocu “kako” ste je napravili biti ne samo potrebno, već i zabavno.

4. Tačnost: Budite sigurni da su činjenice u vašem potpisu tačne ili da možete da citirate izvor koji tako tvrdi. Ako vas pozove neko iz deska u vezi sa konfliktom između vaših i novinarovih informacija, uvek je dobar osećaj biti u stanju da kažete da ste citirali osobu sa fotografije ili da je njeno ime provereno. Dođite u poziciju da desk ima potpuno poverenje u informacije iz vaših potpisa. Dobro je da preispituju novinarovu tačnost, a ne vašu.

5. Sami redigujte svoje potpise: Uvek ponovo pročitajte vaše potpise. Identifikujte osobe na fotografiji s leva na desno i po fizičkom opisu, kad god je to moguće. Fizički opis može biti njihova odeća ili izraz lica.

6. Ali, šta je sa pisanjem SJAJNIH potpisa? Sjajni potpisi dodaju vrednost i dobro su napisani. Budite novinar. Nemojte se plašiti da upotrebite jezik. Kupite rečnike sinonima kako ne bi ponavljali iste opisne izraze. Malo aliteracije je takođe OK. Konačni cilj za sve nas je pisanje sjajnih potpisa. Sjajan potpis mora da bude tačan, da nosi korisne informacije za dodatnu vrednost i da je dobar za čitanje.

Preveo i obrado: Branko Čečen, brankocecen@yahoo.com

Prevedeno sa sajta Notrain-Nogain.org uz dozvolu.

Oprema teksta:NetNovinar.org.

Originalni članak: http://www.notrain-nogain.org