Zakon o lokalnoj samoupravi

Knjiga Drage Martinovića „Komuniciranje jedinica lokalne samouprave s javnošću“ analizira komunikaciju između vlasti i građana u vrlo složenom političkom sistemu Bosne i Hercegovine.
Subscribe to RSS - Zakon o lokalnoj samoupravi