prvo iskustvo u novinarstvu

Mladi u novinarstvu vide pandemiju kao šansu

I za one bez ranijeg novinarskog iskustva, bilo je prilika tokom pandemije.

Subscribe to RSS - prvo iskustvo u novinarstvu