pravna stečevina EU

Dugo čekanje na Zakon o elektronskim komunikacijama i elektronskim medijima

BiH nije ispunila svoje obaveze prema Sporazumu o stabilnosti i pridruživanju.

Subscribe to RSS - pravna stečevina EU