Ministarstvo prometa i komunikacija

Dugo čekanje na Zakon o elektronskim komunikacijama i elektronskim medijima

BiH nije ispunila svoje obaveze prema Sporazumu o stabilnosti i pridruživanju.

Subscribe to RSS - Ministarstvo prometa i komunikacija