komunikacije

Suštinska informisanost, prenošenje informacija od građana prema vlastima te realan uticaj na proces odlučivanja i povratno informisanje ključni su aspekti komunikacije između građana i vlasti. Autor analizira stanje ovih komunikacija na nivou opština u BiH.
Subscribe to RSS - komunikacije