izvještavanje po protestima i plenumima

Mapiranja slabosti

O protivječnostima koje su imanentne svakom narodnom pokretu, na koje se oslanjaju protivnici, sa ciljem njihovog uništenja.

Subscribe to RSS - izvještavanje po protestima i plenumima