časopis

Skupina američkih izdavača novina i časopisa najavila je kreiranje softwarea za nove generacije e-čitača, mobilnih telefona i weba.
Američki magazin Time na čelu je projekta pokretanja virtualnog novinskog kioska.
Hewlett-Packard je pokrenuo online servis koji omogućava jeftino izdavanje sopstvenog časopisa bilo kojem pojedincu ili grupi.
Time Inc., jedan od najvećih američkih novinskih izdavača, eksperimentira s izdavanjem personaliziranog magazina pod nazivom Mine.
Subscribe to RSS - časopis