Brendiranje i profiliranje mjesta

Brendiranje i profiliranje mjesta

Ovaj dio se bavi značenjem brenda i jačanjem brenda vaših lokalnih vlasti. Treba ga čitati uporedo sa dijelovima o reputaciji i komunikacijskoj strategiji.

Obrazloženje

Lokalne vlasti možda pružaju odlične usluge, ali ako one nisu jasno brendirane i ako se ne reklamiraju, vlasti neće dobiti zasluge i priznanje koje zaslužuju.

Snažan brend usluga koje pružaju lokalne vlasti je nužan za jačanje zadovoljstva, izgradnju odnosa i povjerenja lokalnih ljudi, a uz to pomaže ljudima da shvate za šta se koristi novac od poreza koji plaćaju lokalnim vlastima.

Promoviranje lokalnih vlasti pred svojim građanima i vanjskim svijetom se treba vezati za širu promociju mjesta pred partnerima. To znači stvaranje i održavanje snažnog lokalnog identiteta koji predvode lokalne vlasti.

Ključni problemi u brendiranju lokalnih vlasti

Lokalne vlasti, za razliku od Nacionalne zdravstvene službe, nemaju nacionalni brend. Zbog toga je teže predstaviti jedinstven imidž na nacionalnom nivou.

U pregledu iz 2006. godine pod nazivom “Povezivanje sa zajednicama” (Connecting with Communities), naglašeno je nekoliko zajedničkih problema s kojima se lokalne vlasti suočavaju u efikasnom vođenju brenda:

•    previše prioriteta i složenih poruka
•    nedosljedna upotreba korporativnog identiteta
•    previše podbrendova
•    jaz u dosljednosti – velika razlika između formalnog izražavanja brenda lokalnih vlasti i stvarnih iskustava korisnika

Saznajte više o našem pregledu “Povezivanje sa zajednicama” iz 2006. godine.

Šta je to brend?

Neki ga definišu kao ličnost organizacije. Drugi kažu da je brend obećanje koje date svojim korisnicima.

Privatni sektor shvata važnost izgradnje brenda i vrijednost koju jak brend daje ukupnoj finansijskoj vrijednosti firme. Poslovanje lokalnih vlasti je vezano zakonskim obavezama i ograničenjima, ali one mogu graditi imidž svog brenda podjednako efikasno kao privatne firme.

Predodžba o brendu lokalnih vlasti se može podijeliti na sljedeće ključne komponente:

•    svrha – šta je zadatak lokalnih vlasti?
•    vrijednosti na kojima se temelji – šta potiče lokalne vlasti da rade to što rade?
•    ključne poruke – šta lokalne vlasti kažu o onome što mogu ponuditi?
•    realizacija – rade li lokalne vlasti to što obećaju?
•    ponašanje osoblja – kako se lokalne vlasti odnose prema korisnicima i vlastitim ljudima?
•    način rada i predstava o radu lokalnih vlasti

Brend lokalnih vlasti treba da definiše, da njima upravlja i da ga nadzire vodeći tim članova i službenika lokalnih vlasti, uz stručne savjete komunikacijskih stručnjaka. On treba da se veže za strategiju eksternih komunikacija, promjenu kulture poslovanja i interne komunikacije. Ponašanje glavnih aktera ima značajan uticaj na brend i njegovu primjenu u cjelokupnoj lokalnoj vlasti. Posvećenost i podrška sa vrha su nužni za promoviranje snažnog, dosljednog imidža i za razbijanje kulture iscjepkanosti usluga koja još uvijek postoji kod mnogih vlasti.

U pregledu iz 2006. godine “Povezivanje sa zajednicama”, ustanovljeno je da su mnoge lokalne vlasti utvrdile potrebu za razvijanjem jasnog brenda, ali da imaju zanimljive i različite pristupe tom poslu.

Vijeće grada Manchestera je jedan od najboljih primjera pristupa lokalnih vlasti prema pitanju profiliranja mjesta. Oni su razvili princip “originalnog i modernog grada”, odnosno novo brendiranje za koje se Vijeće nada da će promovirati Manchester kao grad svjetske klase.

Vidjeti više u u dijelu o profiliranju mjesta, u daljem tekstu.

Druge lokalne vlasti posmatraju brendiranje kao način obilježavanja usluga da bi građani znali koje usluge pružaju lokalne vlasti. Vijeće grada Westminstera je dobilo nagradu za ugled udruženja LGComms za 2007. godinu kao vlast koja daje najbolji primjer kako se brend lokalnih vlasti dosljedno povezuje s uslugama.

Pročitajte našu analizu slučaja brendiranja Vijeća Westminstera.

Vijeće opštine St Edmudsbury planira da u sljedeće dvije godine pređe u novo “selo u službi javnosti”. Ovdje će građani imati pristup uslugama koje pruža vijeće distrikta i grofovije i, treba se nadati, druge agencije u javnom sektoru – kao što su služba za primarnu skrb i policija. To nudi mogućnost stvaranja zajedničnog brenda i predstavlja bliži korak prelasku na jedinstvenu lokaciju za građane nego što su to kontakt centri Vijeća.

Pročitajte analizu slučaja St Edmundsburyja.

Profiliranje mjesta

Lokalne vlasti sve više shvataju da se promocija vlasti treba vezati uz širu promociju mjesta. To zahtijeva da preuzmu vodeću ulogu u formiranju identiteta svog područja koji će biti povezan s brendom lokalnih vlasti. Na tome treba da sarađuju s parterima i da pružaju jedinstvene usluge lokalnom stanovništvu.

Uspostavljanje vanjskog identiteta omogućava lokalnim vlastima da preuzmu vodeću ulogu u zajednici, potičući osjećaj ponosa i pripadanja među stanovništvom i partnerima u području.
Ovaj pristup je dobio zamah zahvaljujući preporukama o lokalnoj vladavini koje su date u istraživanju Lyons Inquiry, u kojima je izložena uloga lokalnih vlasti kao zastupnika mjesta. Ta uloga obuhvata izgradnju i uobličavanje lokalnog identiteta i brigu da se lokalnim stanovnicima pružaju prave usluge zasnovane na lokalnim potrebama i željama.


Pročitajte više o istraživanju Lyons Inquiry for Local Government
na web stranici Ministarstva za zajednice i lokalne vlasti.

Ovaj pristup predstavlja dobar primjer kako se komunikacije lokalnih vlasti mogu povezati s drugim projektima i inicijativama lokalnih vlasti, među kojima su Projekt za podizanje ugleda koji provodi Udruženje lokalnih vlasti i Bijela knjiga Ministarstva za zajednice i lokalne vlasti pod nazivom ‘Snažne i prosperitetne zajednice’.

Vijeća grada Manchestera je nedavno pokrenulo program ponovnog brendinga da bi promoviralo Manchester kao svjetski grad. Razvoj brenda Manchestera je bio pravi izazov. Bilo je teško stvoriti nešto što sažima vrijednosti koje ljudi asociraju uz Manchester.

Marketinško partnerstvo grada je željelo da prikaže istoriju, ambiciju i energiju grada i smislilo je ideju promoviranja Manchestera kao originalnog i modernog grada.

Zahvaljujući radu na stvaranju brenda Manchestera, grad se došao u središte pažnje. Manchester je odabran za domaćina konferencije Laburističke stranke 2006. godine, a 2008. godine će biti domaćin pet svjetskih sportskih šampionata.

Pročitajte punu analizu slučaja Manchestera.

Da bi promoviralo ponos na mjesto u kome žive, Vijeće gradske opštine South Tyneside je uvelo godišnje nagrade “Ponos South Tynesidea”, kojima se odaje priznanje za dostignuća građana u opštini.

Nagrade se dodjeljuju u partnerstvu s pozorištem Customs House Theatre i novinom Shields Gazette. Gazette uoči izbora predstavlja sve kandidate koji su ušli u uži izbor, a na sam dan izbora objavljuje profile pobjednika.

Pročitajte punu analizu slučaja South Tynesidea.

Dvanaest načina da poboljšate svoj brend

U ovom odjeljku se razmatra šta je urađeno u okviru Kampanje za podizanje ugleda koju provodi Udruženje lokalnih vlasti, pregled “Povezivanje sa zajednicama” iz 2006. godine, te preporučene opšte metode rada lokalnih vlasti.

1. Saznajte šta ljudi misle i žele

Nužno je shvatiti šta ljudi misle o lokalnim vlastima, koji su njihovi prioriteti i šta cijene. Ako vaše lokalne vlasti ostavljaju utisak da su ‘daleke i bezlične’, razmotrite plan kojim ćete pokazati da slušate šta drugi misle.

Postoji nekoliko načina da saznate šta ljudi misle o lokalnim vlastima, kao što su:
•    godišnje anketiranje građana
•    tribine građana
•    anketiranje određenih grupa, naprimjer volonterskog sektora
•    kampanje za prikupljanje povratnih informacija
•    tajna kupovina (mystery shopping)
•    povratne informacije sa javnih susreta i događaja


2. Saznajte kakav je vaš imidž

Važno je izgraditi sveobuhvatnu sliku i dobiti nezavisno viđenje načina na koji se lokalne vlasti predstavljaju i načina na koji ih drugi vide. To se može uraditi u okviru revizije komunikacija ili tokom priprema za kontrolu.

Dobar način da se to uradi jeste da se izvrši revizija brenda. U zavisnosti od veličine budžeta, treba razmotriti sve ili neke od sljedećih elemenata:

•    korištenje znaka i dizajna u reklamama i publikacijama
•    izgled i imidž svih publikacija koje izdaju lokalne vlasti
•    korištenje znaka i dizajna u e-komunikacijama, naročito na web stranici
•    vizuelna revizija zgrada, natpisa, vozila, uniformi osoblja i drugih prostora lokalnih vlasti
•    tajna kupovina (mystery shopping) koja obuhvata niz usluga da bi se ustanovila iskustva korisnika

Revizija se može vršiti:

•    uz pomoć nezavisnih savjetnika
•    razmjenjujući sredstva s drugim lokalnim vlastima
•    putem komunikacijske grupe ili mreže cjelokupne lokalne vlasti.


3. Utvrdite gdje želite da budete

Po čemu lokalne vlasti žele da budu poznate? Sarađujte sa svojim osobljem i članovima u određivanje vizije, ciljeva i ključnih poruka lokalnih vlasti.

Ako postoji raskorak između načina na koji vas vide i načina na koji želite da vas vide, donesite korporativnu strategiju i komunikacijsku strategiju koje će vas usmjeriti u pravom smjeru. Pobrinite se da ispunite ono što obećate. Izgradnja brenda kome se vjeruje podrazumijeva usklađivanje djela sa obećanjima.


4. Razvijte jasne vrijednosti i ključne poruke

Vrijednosti i ključne poruke definišu ambiciju lokalnih vlasti i ono što zastupaju. One su isuviše često prejednostavne ili izražene besmislenim stručnim terminima.

Bitno je da članovi i viši rukovodioci podrže novi pristup, u kome se broj poruka i prioriteta smanjuje i izražavaju se riječima koje svako može razumjeti.

Definisanje ili usavršavanje vrijednosti i ključnih poruka treba uraditi zajednički, sa osobljem, partnerima i rukovodećim timom. To se može učiniti u okviru poslovnog planiranja ili, naprimjer, unutrašnjeg i vanjskog anketiranja i radionica. Ovaj posao treba da vode komunikacijski stručnjaci i, ukoliko je potrebno, vanjski saradnici.


5. Neka bude vjerodostojno

Bez obzira na to da li vršite postepeno ponovno brendiranje da uglancate svoj imidž ili vršite ponovno brendiranje velikih razmjera, ovaj proces je skup i složen i uticaće na vašu vjerodostojnost. Zbog toga je važno da ga uradite kako treba.

Kada je loše izvedeno, ponovno brendiranje može otkriti slabosti organizacije i izložiti je troškovima skupe i nepotrebne promjene. Nećete promijeniti predodžbu o organizaciji friziranjem simbola. Nemojte stvarati ponovni brend lokalne vlasti koja sluša šta ljudi govore ako korisnik ili stanovnik ima iskustvo da to nije tako. Prvo poboljšajte samu organizaciju.
Ako je dobro izvedeno, ulaganje vremena i novca u izgradnju jakog brenda može donijeti sljedeće koristi:

•    poboljšava moral osoblja
•    povećava zadovoljstvo građana i poboljšava javni profil
•    privlači novo osoblje
•    djeluje kao moćan katalizator za širi program promjene kulture poslovanja u okviru organizacije
•    pomaže u postavljanju novih standarda komunikacija, usluga, vrijednosti i ponašanja
•    komuniciranje postaje ekonomičnije i brže

Da bi bilo dobro urađeno, upravljanje brendom i ugledom se uvijek treba uklopiti u ukupnu komunikacijsku strategiju i fokusirati se na vjerodostojnost lokalnih vlasti.

Za više informacija, pogledajte naš odjeljak o korporativnoj komunikacijskoj strategiji.

Uvijek ispunite ono što obećate i nemojte obećavati previše. Postavite zahtjevne ciljeve, ali budite sigurni da ih možete dostići.

Kada razmišljate o razvijanju ili osvježenju svog brenda, treba da razmotrite sljedeće:

•    finansijske implikacije promjena
•    vrijeme koje će osoblje potrošiti na razvoj strategija brenda, primjenu i obuku
•    ukupnu sposobnost lokalnih vlasti da realizuju promjene koje obećaju

6. Razvijajte i promovirajte korporativni identitet

Korporativni identitet – vizuelno predstavljanje imidža lokalnih vlasti – samo je jedan, ali zato veoma važan aspekt imidža brenda. Sve lokalne vlasti treba da imaju priručnik o korporativnom stilu, u kome su izloženi standardi primjene korporativnog identiteta. On obično obuhvata savjete o korištenju znaka i šireg identiteta u svim aktivnostima lokalnih vlasti.

Dobar korporativni identitet je više od pukog objavljivanja pravila dizajna. Naprimjer, korporativni identitet londonske opštine Lewisham promovira pristup ‘jedinstvene lokalne vlasti’. Naročita pažnja se posvećuje korištenju brenda na obilježjima vozila, na natpisima i sa partnerskim organizacijama.

Smjernice o brendu Vijeća Lewishama (PDF, 70 strana, 3539KB)
Vodič o oblačenju u okviru brenda Lewishama (PDF, 16 strana, 220KB)

7. Dizajn i vizuelne slike

Vaše komunikacije će biti zapažene zahvaljujući dobrom dizajnu i sadržaju. Ipak, u pregledu “Povezivanje sa zajednicama” za 2006. godinu su ustanovljene nedosljednosti. Isuviše mnogo publikacija koje izdaju lokalne vlasti za stanovnike i osoblje je imalo niže standarde dizajna nego publikacije namijenjene drugim korisnicima, naprimjer partnerima.

Smjernice o dizajnu treba da budu donesene u okviru ukupnih standarda o brendu i korporativnom identitetu lokalnih vlasti. Dizajn uvijek treba biti prilagođen cilju. Treba da naručite najbolji dizajn koji možete priuštiti sa svojim budžetom.

Bez obzira da li se usluge dizajna pružaju unutar kuće ili od strane vanjskih agencija, evo nekoliko osnovnih savjeta kako da dobijete ono što želite:

•    uz privlačnost, težite efikasnosti dizajna – upitajte se da li ima efekta
•    dopustite nešto kreativnosti da bi se vaš materijal istakao
•    koristite snažan projekt menadžment
•    postignite jasan dogovor da biste izbjegli probleme
•    uradite to napismeno

Slika vrijedi više od hiljadu riječi, pa se pobrinite da to budu riječi koje želite. Postoji nekoliko zdravorazumskih uputa za korištenje vizuelnih slika kao dijela ukupnog brenda lokalnih vlasti.

•    Slike treba da odgovaraju svrsi komunikacija.
•    Koristite aktivne slike – ljudi koji nešto rade – umjesto slika sastanaka lokalnih vlasti ili prezentacija.
•    Tražite dopuštenje ljudi čije fotografije se koriste u promotivnim materijalima.
•    Pobrinite se da sve vaše slike prikazuju raznovrsnost vaše zajednice.
•    Osigurajte najbolje slike tako što ćete kreativno razmišljati, angažovati najprikladnijeg fotografa i dati mu jasne, pismene instrukcije.
•    Selektivno koristite fotografije izabranih delegata.
•    Koristite slike lokalnih stanovnika radije nego delegata.
•    Izbjegavajte zamku amatera koji želi da pomogne – digitalne slike vašeg službenika vrlo vjerovatno nemaju kvalitet koji želite – koristite profesionalnog fotografa.

8. Napravite niz usklađenih publikacija

Jedan od najjednostavnijih načina da se postigne snažniji imidž brenda jeste da se pobrinete da sve publikacije lokalnih vlasti budu usklađene.

Vaša pravila o korporativnom identitetu treba da spriječe odjele da se udalje od korporativnog stila tako što će biti dovoljno fleksibilna da prihvati različite profile koje zahtijevaju, recimo djeca i omladina i urbanistička kontrola. Publikacije treba da izgledaju kao da pripadaju istoj porodici, ali svaki član može imati svoju ličnost, pod uslovom da se u njihovoj izradi primjenjuju osnovna pravila o pisanim komunikacijama, dizajnu i vizuelnim slikama.

9. Preuzmite zasluge

Ljudi ocjenjuju usluge koje pružaju lokalne vlasti više nego generalno same lokalne vlasti, pa se pobrinite da znaju da je vaša lokalna vlast ta koja pruža usluge koje cijene.

•    Izvršite vizuelni pregled svih zgrada, vozila i objekata – koju poruku šalju?
•    Razradite dosljedan vizuelni identitet da biste ljudima dali do znanja da sve usluge koje koriste – park, kante za smeće, mjesta za recikliranje otpada, škole – pruža vaš brend.

Pobrinite se da preuzmete zasluge za sve svoje usluge, uključujući pozorišta, muzeje i sportske centre. Oduprite se molbama za razvijanje nezavisnih identiteta pojedinih usluga. Ukinite oznake i pravila ponašanja odjela. Promovirajte pristup jedinstvene lokalne vlasti.

10. Koristite članove i osoblje kao predstavnike brenda

Članovi i osoblje često prave prezentacije u različitim ambijentima – kao što su javni skupovi i interni kratki informativni sastanci, te u različitim formatima – kao što su Powerpoint i bilješke.

Da biste bili sigurni da ove prezentacije doprinose dosljednom i efikasnom brendiranju lokalnih vlasti, trebate imati na umu sljedeće:

•    oni koji imaju prezentacije treba da budu obučeni za to, te da redovno pohađaju dodatnu obuku za usavršavanje znanja
•    obuka treba da obuhvati upoznavanje s vrijednostima i ključnim porukama brenda lokalnih vlasti
•    nacrt prezentacije treba da sadrži korporativni znak, boje, reklamni slogan i standardne slajdove sa ključnim korporativnim porukama
•    svim prezenterima treba da bude dostupan zajednički tekst koji se koristi u govorima, kao i informativna bilješka sa osnovnim ključnim podacima
•    prezentacije treba da budu kratke i neformalne, uz ostavljanje dovoljno vremena za postavljanje pitanja
•    prezenterima treba obezbijediti odgovarajuće materijale koje će podijeliti publici
•    prezentere treba poticati da traže povratne informacije i da ih prenesu komunikacijskom timu

11. Brendiranje partnerstava

Lokalne vlasti sve više rade u lokalnim partnerstvima. Kada nekoliko partnera radi zajedno, brendiranje može biti problem, jer se svi bore da na materijalima bude njihov znak i reklamni slogan.

Ne postoje jednostavna rješenja, ali iz istraživanja “Povezivanje sa zajednicama” iz 2006. godine su proizišle sljedeće upute:

•    donesite smjernice o korporativnom stilu koje će definisati kako treba koristiti znak i identitet lokalnih vlasti u partnerskim materijalima
•    napravite znak i reklamni slogan koji opisuju o kakvom partnerstvu se radi
•    pobrinite se da smjernice o brendiranju budu unesene u ugovor o partnerstvu
Londonska opština Southwark je napravila vodič o brendiranju partnerstava, koji je usvojilo nekoliko lokalnih vlasti.

Vijeće Southwarka: smjernice o brendiranju partnerstava (PDF, 5 strana, 374KB)

12. Preispitajte brend

Možda je teško izmjeriti vrijednost i efikasnost brenda, ali brendiranje se može pratiti na sljedeći način:

•    uključivanjem revizije brenda u svaku reviziju komunikacija
•    putem anketa ili konsultacija na tribinama građana
•    kvalitativnim istraživanjem koje obuhvaća stanovnike i partnere
•    praćenjem medija
•    anketiranjem osoblja i drugim oblicima prikupljanja povratnih informacija
•    tajnom kupovinom (mystery shopping)
•    nezavisnim ispitivanjem brenda koje vrše konsultanti ili stručnjaci za brendiranje

Odnosi s korisnicima

Najopipljivije iskustvo s brendom lokalnih vlasti jeste kontakt ljudi s njihovim osobljem i uslugama. Poboljšanje standarda usluga koje se pružaju korisnicima je važna tema za Vladu i predstavlja mnogo šire pitanje od samih komunikacija.

Međutim, postoji snažna veza između zadovoljstva korisnika i pružanja informacija. Istraživanja pokazuju da su lokalne vlasti loše u pružanju informacija u poređenju s drugim tijelima u javnom sektoru.

Obuka i snažne interne komunikacije su nužne da bi vaši službenici, članovi, pa čak i ugovarači, bili posvećeni vašem brendu i da bi ga predstavljali u svakom momentu. Oni treba da budu ambasadori vašeg brenda.

Ove funkcije usluga koje se pružaju korisnicima u nekim se lokalnim vlastima takođe vežu uz komunikacije.

Mnoge lokalne vlasti preispituju svoje mjere za prvi kontakt s korisnicima i ispituju centre za primanje poziva, partnerstva sa vanjskim isporučiocima usluga i druge opcije. Ove inicijative mogu poboljšati iskustvo korisnika i promovirati brend lokalnih vlasti, ali tu je nekoliko ključnih elemenata koje treba imati u vidu:

•    promjene trebaju biti utemeljene na čvrstim dokazima o sklonostima i potrebama korisnika
•    slanje stanovnicima u domove informacija o svim uslugama lokalnih vlasti stvara pozitivne predodžbe
•    smjernice o osiguranju korporativnih standarda se odnose i na vanjske isporučioce usluga
•    povjeravanje funkcija vanjskim isporučiocima ili promjene odredbi i uslova mogu oslabiti moral osoblja
•    nužne su efikasne mjere internih komunikacija (vidjeti odjeljak o internim komunikacijama)

Kontrolni popis za ponovno brendiranje

Ako se odlučite za ponovno brendiranje, sljedeći kontrolni popis vam može biti od koristi.

1.    Pobrinite se da imate odgovarajući budžet.
2.    Nemojte potcijeniti troškove nakon početne kreativne faze.
3.    Napravite sveobuhvatan spisak aplikacija prije nego što počnete – štampanih i online, novijih oblika e-komunikacija, kao što su web-casting, DVD, emailovi i tekstualne SMS poruke.
4.    Težite za najboljim što možete priuštiti s budžetom koji imate.
5.    Jasno odredite na početko procesa šta je dozvoljeno, a šta nije.
6.    Sarađujte sa agencijom za brendiranje i dizajn koja razumije način rada lokalnih vlasti.
7.    Obuhvatite što više ljudi početnim procesom razgovora.
8.    Potaknite osoblje, članove i stanovnike da daju svoje mišljenje.
9.    Grupa koja donosi konačne odluke treba da bude što manja.
10.    Odvojite dovoljno vremena za testiranje i razvoj i razmislite o realizaciji u fazama.
11.    Početak i realizaciju podržite smjernicama i obukom.
12.    Napravite eksternu i internu komunikacijsku strategiju za obavještavanje javnosti o promjenama.
13.    Budite spremni da odgovorite na kritike koje se odnose na troškove ili na kreativna rješenja.

Šire aplikacije i pristupačnost

e-Komunikacije

Između prvobitnog istraživanja “Povezivanje sa zajednicama” i pregleda iz 2006. godine, došlo je do ubrzanog razvoja e-komunikacija u lokalnim vlastima. Vlasti sada isprobavaju nove pristupe, uključujući web-casting, DVD, emailove, podcastove i tekstualne SMS poruke.

Vijeće grada Bristola predvodi praksu korištenja novih tehnologija u konsultacijama i angažovanju lokalnih stanovnika. U znak priznanja, Vijeće je ocijenjeno kao vodeći evropski grad u e-demokratiji u 2005. godini. Među njegovim inicijativama su:

•    ‘Ask Bristol’ – online tribina građana gdje registrovani članovi mogu da diskutuju o temama sa stručnjacima i međusobno, prije davanja svog konačnog mišljenja u anketama i istraživanjima
•    ‘consultation finder’ – online baza podataka koja sadrži centralizovani, pretraživi registar svih konsultacija koje vode Vijeće i njegovi partneri
•    e-Petitioner – online platforma koja omogućava sudionicima u kampanjama da obavijeste javnost o svojim zahtjevima i da traže njenu podršku da bi uticali na lokalne odluke.

Vijeće Grofovije Hampshire je uspješno razvilo nove i inovativne načine komuniciranja s grupama i zajednicama širom grofovije. Između ostalog se preporučuje flash video, preko kog su detaljno predstavljene usluge koje pruža Vijeće grofovije, te njegovi prioriteti i ciljevi.

Pročitajte punu analizu slučaja Hampshirea.

Sljedeći opšti elementi mogu biti korisni:
•    standarde produkcije ovih aplikacija obuhvatite vodičem o korporativnom stilu
•    ne podlegnite iskušenju da uskočite u ova specijalizovana područja dok ne budete sigurni da taj posao možete uraditi profesionalno
•    posljedice po imidž su veće ako to uradite pogrešno
•    ugradite mehanizme za mjerenje njihovog efekta i uspješnosti

Pristupačnost

Redovna istraživanja javnog mnijenja i konsultacije sa stanovnicima, ukljujući grupe do kojih se teže dopire, treba da imaju za cilj da ustanove njihove eventualne probleme u pristupu podacima lokalnih vlasti. Lokalne vlasti treba da se pobrinu da promoviraju promjene i poboljšanja koja uvedu kao rezultat toga.

Vodiči o korporativnom stilu većine lokalnih vlasti sadrže i smjernice o štampanim komunikacijama. Sljedeće web stranice pružaju dragocjenu pomoć.

•    The Plain English Campaign (Kampanja za korištenje jednostavnog jezika), koja sadrži savjete o dizajnu i prelomu.
•    The Royal National Institute for the Blind (Kraljevski nacionalni institut za slijepe osobe) nudi upute i publikacije o objavljivanju podataka kojima mogu pristupiti slabovidne osobe, kao i osobe koje su gluhe i slijepe.
•    The Royal National Institute for Deaf People (Kraljevski nacionalni institut za gluhe osobe) nudi upute o komuniciranju s gluhim i nagluhim osobama.
•    W3C Web Accessibility Initiative (Inicijativa za pristupačnost Weba) nudi upute o opštoj pristupačnosti weba i smjernice o pristupačnosti web sadržaja) (WCAG).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevela: Kanita Halilović

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preuzeto sa idea.gov.uk.