Za novinarstvo zasnovano na naučnom znanju

Web Sajt

Za novinarstvo zasnovano na naučnom znanju

U vreme porasta površnog novinarstva, misija sajta http://journalistsresource.org je da pomogne razvoj „novinarstva zasnovanog na znanju”. Tačnije, da „premosti jaz između sveta novinarstva i akademskog istraživanja” tako što plasira „ažurne, autoritativne naučne studije”, kao i edukativni materijal o novinarskim veštinama.

„U našem ubrzanom i informacijama prezasićenom svetu, posvetiti vreme čitanju akademskih studija čini se kao luksuz koji sebi ne možemo dozvoliti”, kažu autori sajta Journalistresource.org. Upravo zato sajt nudi linkove na pomno odabrane naučne studije na mnoštvo tema, objavljene u uglednim akademskim časopisima, a za svaku je obezbeđen kratak i jasan pregled glavnih rezultata, napisan svima razumljivim jezikom. Svaki pregled studije prati i vodič za edukatore koji sugeriše kako najbolje upotrebiti materijal u radu sa studentima novinarstva.

Journalistsresource.org je projekt Carnegie-Knight inicijative za budućnost obrazovanja u novinarstvu (Carnegie-Knight Initiative on the Future of Journalism Education).