Geopolitičke naracije o mirovnim sporazumima za BiH 1992-1996

Geopolitičke naracije o mirovnim sporazumima za BiH 1992-1996

Međunarodno pregovaranje ima dugu povijest u praksi i teoriji međunarodnih odnosa i diplomatije. Suštinski se radi o procesu kojim se nastoji doći do sporazuma strana koje imaju suprotstavljene pozicije i interese, a koji bi u najvećoj mogućoj mjeri konvergirao legitimnim interesima pregovaračkih strana, bio pravičan ne nanoseći štetu niti jednoj strani, uvažavao interese međunarodne zajednice.

Analizu Seada Turčala pod nazivom "Političko-ustavna rješenja za Bosnu i Hercegovinu: Od Lisabona do Daytona" možete preuzeti ovdje.