Značaj medijskog integriteta: Vraćanje medija i novinarstva u službu javnosti

Značaj medijskog integriteta: Vraćanje medija i novinarstva u službu javnosti

Značaj medijskog integriteta: Vraćanje medija i novinarstva u službu javnosti

Brankica Petković, Sandra Bašić Hrvatin, Sanela Hodžić
Izdavač: 
Fondacija Mediacentar Sarajevo
2014
Knjiga "Značaj medijskog integriteta: Vraćanje medija i novinarstva u službu javnosti" predstavlja pokušaj da se rasvijetle rizici za demokratski razvoj medijskog sistema u Bosni i Hercegovini, te da se kroz regionalni pregled omogući bolje razumijevanje tih rizika uzevši u obzir tendencije u ovoj oblasti u regiji. U knjizi se koristi koncept medijskog integriteta, kojim se obuhvataju one vrijednosti u medijima i novinarstvu koje im omogućavaju da djeluju u javnom interesu. Istraživački pristup proizašao je iz uvjerenja da različiti aspekti medijskog sistema nose određene rizike za medijski integritet i određuju odnos medija prema javnom interesu. Zbog toga se u publikaciji nastoje mapirati obrasci koruptivnih odnosa i praksi u kontekstu razvoja medijskih politika, vlasništva nad medijima, finansiranja medija, funkcioniranja javnih radiotelevizijskih servisa, te položaja novinara i novinarskih praksi.
 
Istraživanja su provedena u periodu između jula 2013. godine i februara 2014. godine, i to u pet zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija i Srbija. U ovoj knjizi predstavljamo vam dva od ukupno šest istraživačkih izvještaja. Prvi je dio publikacije regionalni pregled stanja medijskog integriteta, a drugi je fokusiran na medijski integritet u Bosni i Hercegovini. Kompletno istraživanje (na engleskom jeziku) možete pronaći ovdje.
 
Istraživanje je dio regionalnog projekta “Medijski opservatorij u jugoistočnoj Evropi – Jačanje kapaciteta i koalicija za praćenje medijskog integriteta i unapređenje reformi u medijima” (South East European Media Observatory – Building Capacities and Coalitions for Monitoring Media Integrity and Advancing Media Reforms), koji je realiziran pod vođstvom Mirovnog instituta iz Ljubljane i uz učešće ukupno sedam organizacija iz regije, članica Mreže za profesionalizaciju medija jugoistočne Evrope (SEENPM) (South East European Network for Professionalization of the Media), od kojih je jedna i Fondacija za razvoj medija i civilnog društva “Mediacentar”. Projekt je finansiran prvenstveno iz programa “Podrška civilnom društvu” Evropske unije, Instrument predpristupne pomoći. Osim toga, projekt je podržalo još nekoliko međunarodnih organizacija i fondacija, uključujući Institut za otvoreno društvo (FOSI), Švicarska, koji je podržao regionalne i nacionalne aktivnosti Fondacije “Mediacentar” u sklopu projekta.
 
U razvoj metodološkog okvira i reviziju istraživačkih izvještaja bili su uključeni istraživači iz svake od pet zemalja, glavna istraživačica Brankica Petković i asistentice istraživača Jovana Mihajlović Trbovc i Maja Ladić iz Mirovnog instituta, Ljubljana, kao i članovi Savjetodavnog odbora: Sandra B. Hrvatin sa Univerziteta “Primorska” iz Slovenije, Dušan Reljić sa Njemačkog instituta za međunarodne odnose i sigurnost i Aidan White iz Mreže za etičko novinarstvo.
 
Istraživanje i publikacija posebno se zasnivaju na naslijeđu ranijeg istraživanja o vlasništvu nad medijima i njegovom utjecaju na nezavisnost i pluralizam medija, provedenog 2003/2004. godine, u koje su bile uključene iste organizacije u sklopu SEENPM mreže. Publikacija koja je pred vama pruža uvid u stanje u medijskom sistemu u Bosni i Hercegovini deset godina poslije. Počevši sa ovim istraživanjem i knjigom, partneri projekta “Medijski opservatorij u jugoistočnoj Evropi” imaju za cilj da ovoga puta osiguraju kontinuirani regionalni instrument za usporedna istraživanja i monitoring medija u regiji. Knjiga daje iscrpan pregled relativno stabilnih modela i odnosa značajnih za medijski integritet, te ukazuje na rizike na koje treba obratiti pažnju u nastojanjima da se medijski integritet zaštiti, ali također poziva na stalnu potrebu za tim da organizacije civilnog društva na sistemski način prate dešavanja vezana za medijski sistem kako bi doprinijele zaštiti medijskog integriteta. Potreba za kontinuiranim pristupom monitoringu medijskog sistema proizlazi i iz činjenice da će neke informacije sadržane u ovoj knjizi već u trenutku objavljivanja neizbježno biti zastarjele. Iz tog razloga, nadamo se da će ova publikacija biti osnov i početak kontinuiranog monitoringa, konsultacija i koalicija među ključnim akterima u Bosni i Hercegovini i regiji, u nastojanju da se o potrebama i procesima medijskih reformi informira i da se na njih utječe.