Finansijske veze između medija i države u Bosni i Hercegovini

Finansijske veze između medija i države u Bosni i Hercegovini

Finansijske veze između medija i države u Bosni i Hercegovini

Sanela Hodžić
Izdavač: 
Media Observatory
2015
Izvještaj daje pregled finansijskih relacija između medija i države u BiH, uključujući direktno budžetsko finansiranje i donacije za medije, ali i oglašivačke prakse ministarstava i javnih kompanija, te način na koji se djelovanje institucija vlasti odražava na finansijsku održivost javnih RTV servisa.
 
Autorica zaključuje da aktuelne prakse stvaraju dojam da “politički i poslovni interesi nadvladavaju svaku ideju javnog interesa u finansijskim odnosima između vlasti i medija”. Neki od istaknutih problema uključuju nedostatak transparentnosti informacija o izdvajanjima za medije te transparentnosti procedura alociranja novca, upitni kriteriji dodjele sredstava, nepostojanje garancija uređivačke neovisnosti te propust da se osigura finansijska održivost javnih RTV servisa. Izvještaj upozorava da kroz postojeće aranžmane finansiranja iz javnih sredstava ne samo da javni interes nije osiguran, već upravo obrnuto - medijski integritet i uređivačka neovisnost su ozbiljno ugroženi.
 
Oslanjajući se na neke od zaključaka istraživanja i preporuke ponuđene na kraju dokumenta, Mediacentar će u narednom periodu, kroz niz konsultacija i sastanaka, inicirati dijalog o postojećim praksama kao i načinima da se podstakne veća transparentnost finansiranja medijskog sektora iz javnih budžeta, te da se uspostavi princip gdje će se javno finansiranje medija neizostavno zasnivati na kriteriju javnog interesa.
 
Izvještaj je objavljen u sklopu projekta Medijski opservatorij u jugoistočnoj Evropi. Projekat podržava Europska unija, kroz Instrument predpristupne pomoći (IPA), Program pomoći civilnom društvu (Civil Society Facility).
 
Kompletan izvještaj dostupan je ovdje (pdf):