Da pravda bude vidljiva - Priručnik za novinare/ke koji izvještavaju o sudskim procesima i radu tužilaštava u BiH

Da pravda bude vidljiva - Priručnik za novinare/ke koji izvještavaju o sudskim procesima i radu tužilaštava u BiH

Da pravda bude vidljiva - Priručnik za novinare/ke koji izvještavaju o sudskim procesima i radu tužilaštava u BiH

Nidžara Ahmetašević
Izdavač: 
Fondacija Mediacentar Sarajevo
2018
Priručnik za novinare i novinarke koji izvještavaju o sudskim procesima i radu tužilaštava u Bosni i Hercegovini „Da pravda bude vidljiva“ nastao je s namjerom da novinarima i novinarkama, i studentima/cama novinarstva olakša praćenje rada pravosudnih organa, odnosno na prvom mjestu tužilaštava.
 
Priručnik pojašnjava ulogu tužilaštava, način na koji je organizovan sistem u Bosni i Hercegovini, ali i podsjeća na dijelove postojećih kodeksa za medije koji se tiču izvještavanja o sudskim procesima. Pored toga, priručnik donosi i kratki pojmovnik koji može služiti kao „prva pomoć“ u izvještavanju o radu tužilaštava.
 
Izvještavanje o radu pravosuđa je naročito osjetljivo. Rad tužilaštava i sudova, kao i policijskih organa, mora biti pod stalnom lupom i podložan je kritici. Stoga je iznimno važno da se novinari/ke koji izvještavaju o radu pravosuđa upoznaju sa zakonima koji se odnose na oblast koju prate. Pri tome, svojim izvještajima ne bi trebalo da se miješaju u rad bilo tužilaštva bilo suda, odnosno moraju uvijek imati na umu da je posao suda da odluči o nečijoj krivici, a ne medija i javnosti.
 
Ovaj priručnik ima namjeru da služi kao putokaz za sve novinare/ke, da bude alat koji će im omogućiti da što bolje obavljaju svoju dužnost stražara nad interesima javnosti.
 
Priručnik je nastao u sklopu projekta „Strategija postupanja s osobama koje dolaze u kontakt s tužilaštvima – Podrška tužilaštvima u implementaciji meidjske komponente“ kojeg Fondacija Mediacentar Sarajevo implementira uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i vlada Švicarske i Norveške.
 
Kompletan priručnik možete pronaći ovdje.