Da li mediji polažu račune za javni novac koji troše?

Da li mediji polažu račune za javni novac koji troše?

Da li mediji polažu račune za javni novac koji troše?

Sanela Hodžić (ur.), Anida Sokol
Izdavač: 
MEDIACENTAR Sarajevo
2017

Javni mediji bi trebali objavljivati informacije o svom finansijskom poslovanju, ali oni to u praksi ne čine.

Vlasti u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno transparentne kada dodjeljuju javna novčana sredstva medijima. Entitetskim zakonima o budžetima je propisano da institucije objavljuju svoje budžete u službenim novinama, ali oni nisu lako dostupni. Službena glasila kantonalnih i lokalnih vlasti često nisu objavljena ili nisu ažurirana na internetskim kantonalnim, gradskim i općinskim stranicama, a pojedinim listovima, poput entitetskih, može se pristupiti jedino uz plaćanje pretplate. Vlasti bi budžete trebale postavljati i na svojim oficijelnim web-stranicama, ali naročito na nižim nivoima to se ne primjenjuje ili se na web-stranicama mogu pronaći samo budžeti iz prethodnih godina. Poreg toga, ukoliko su budžeti i dostupni, često finansiranje medija nije precizno navedeno, a netransparentan je i rad i sastav onih koji odlučuju o dodjeli javnih sredstava, kao i kriteriji i procedure prema kojima se ta sredstva dodjeljuju.

Međutim, nisu samo institucije vlasti te koje bi trebale objavljivati informacije od javnog značaja, među kojima i podatke o dodjeli javnih sredstava, već i mediji koji dobivaju i troše javni novac.

U Bosni i Hercegovini postoji nekoliko propisa koji obavezuju medije da dostavljaju svoje finansijske izvještaje i izvještaje o poslovanju, ali je implementacija tih obaveza upitna, a postupanje nakon dostavljenih izvještaja nesvrsishodno. Javni mediji imaju obavezu da izvještaje o radu i poslovanju i o izvršenju poslovnog plana dostavljaju svojim osnivačima, bilo kantonalnim, općinskim i gradskim vlastima, Parlamentarnoj skupštini BiH (BHRT), Parlamentu FBiH (FTV) ili Narodnoj skupštini RS-a (RTRS), kao i nadležnim ministarstvima i službama. Međutim, dok se ta obaveza izvještavanja formalno poštuje i izvještaji mogu ponuditi značajne informacije o finansijskom poslovanju medija, u praksi je njihov sadržaj slabo reguliran, postupanje u ovisnosti od njihovog sadržaja nije jasno definirano i na kraju nije osigurano njihovo objavljivanje.

Pored toga, javna preduzeća, pa time i javni mediji, su dužni informacije o svojoj organizacijskoj strukturi i finansijskom poslovanju u Federaciji BiH učiniti dostupnim javnosti “putem internet stranice javnog preduzeća” ili, kako je to naznačeno u zakonu Republike Srpske, putem “internet stranice ili na drugi adekvatan način”. Međutim, u praksi, javni mediji to ne čine i građani u cjelini nemaju uvid u način na koji mediji troše njihov novac.

Čitav izvještaj možete pročitati ovdje.