Protiv isključivosti

Protiv isključivosti

2009

Prva generacija polaznika koji su pohađali dugoročni program novinarskog mentorstva u okviru projekta Mediacentra Sarajevo pod nazivom “Against the Margins – Protiv isključivosti”, diplomirala je tokom maja 2009.

Ovim programom podržanim od strane ambasade Velike Britanije u BiH  - poseban akcenat je stavljen na medijsko izvještavanje o marginaliziranim grupama u BiH.  Polaznici su pod mentorstvom iskusnih BiH novinara i urednika, Mehmeda Halilovića, Ozrena Kebe, Medine Delalić, Suzane Šačić, Ahmeda Burića i Borke Rudić, nekoliko mjeseci radili na zanimljivim pričama.

Priče polaznika programa Against the Margins - Protiv isključivosti možete pročitati ovdje.