PRO-Budućnost

PRO-Budućnost

Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost
2014
PRO-Budućnost (Povjerenje, Razumijevanje, Odgovornost za Budućnost) je četverogodišnji USAID-ov projekat izgradnje pomirenja i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih skupina u BiH. Projektne aktivnosti provode  se u 30 opština u Bosni i Hercegovini, a uključuju mlade, nevladine organizacije, udruženja/udruge žena, vjerske zajednice, medije, različite nivoe institucija vlasti, koji će zajednički doprinijeti boljem suživotu građana i građanki Bosne i Hercegovine. Projekat implementira CRS u partnerstvu sa Fondacijom "Mozaik", Caritasom Biskupske konferencije BiH, Forumom građana Tuzle i Helsinškim parlamentom građana, a Mediacentar će dati svoj doprinos medijskoj komponenti projekta.  
 
Do 2017. godine implementirat ćemo niz aktivnosti koje za cilj imaju povećati razumijevanje građana i građanki BiH o ulozi koju mediji imaju u procesu pomirenja, osnažiti kapacitete medija da prenose pozitivne poruke o pomirenju te uvesti pozitivne priče o pomirenju u javni diskurs u BiH.
 
Više informacija o projektu PRO Budućnost dostupno je na web stranici Mreže mira