Podrška dijalogu civilnog društva o pitanjima slobode govora u BiH

Podrška dijalogu civilnog društva o pitanjima slobode govora u BiH

2015
Cilj projekta, koji podržava organizacija Civil Rights Defenders, je povećanje vidljivosti lokalnih organizacija civilnog društva koje rade u domeni zaštite slobode izražavanja i slobode medija u BiH, posebno kroz jačanje njihovih unutarnjih kapaciteta iz oblasti digitalnog aktivizma i saradnje sa medijima. Očekujemo da će projekat postaviti temelj za razvoj bolje saradnje između medija i organizacija civilnog društva u BiH, kao ključnih aktera u zaštiti slobode izražavanja i slobode medija, koji predstavljaju stupove razvoja i održanja demokratskog pluralizma u društvu.
 
Projekat direktno uključuje predstavnike nevladinih organizacija aktivnih u oblasti promocije i zaštite ljudskih prava, slobode izražavanja i slobode medija, kao i medijske profesionalce, prije svega kroz serijal specijaliziranih tekstova, komentara i analitičkih izvještaja koji će biti objavljeni na portalu MC Online. Do kraja 2015. godine je planirano objavljivanje do 60 različitih sadržaja koji bi pružali informacije, ali i služili za podsticanje bolje saradnje između novinara i organizacija civilnog društva.
 
U sklopu projekta biće organiziran i desetodnevni trening za predstavnike nevladinih organizacija, koji će ponuditi znanja iz oblasti digitalnog aktivizma, praktični rad na osmišljavanju i realizaciji online kampanja te unaprijediti vještine predstavnika nevladinih organizacija za bolju saradnju sa medijima.