Održivost civilnog društva – oblast kulture

Održivost civilnog društva – oblast kulture

2014
Udruženje „Akcija“ i Mediacentar Sarajevo partneri su u realizaciji  projekta Centra civilnih inicijativa (CCI) i Centra za promociju civilnog društva (CPCD) “Održivost civilnog društva”, u oblasti kulture. U periodu 2014 – 2018. Mediacentar i Udruženje “Akcija” implementirat će projekat koji se fokusira na povezivanje i umrežavanje umjetnika i radnika u kulturi s ciljem stvaranja pritiska na vlasti na svim nivoima da naprave promjene i reforme u sistemu kulture.
 
Projekat ima za cilj uspostavljanje infrastrukture za zajedničko, koherentno i usmjereno djelovanje ključnih stakeholdera u oblasti kulture u BiH, a sa generalnim dugoročnim ciljem ostvarivanja suštinskih i održivih promjena za dobrobit ovog sektora na planu politika, uključenosti svih aktera u sistem kulture, veće transparentnosti rada javnih organa zaduženih za ovaj sektor, raspodjele javnih fondova za kulturu uz jasno definisane i transparentne kriterije, kreiranje dugoročne vizije i strategija razvoja sektora kulture kroz široku javnu debatu sa svim ključnim akterima sektora, medijima, privatnim i javnim sektorom i širom javnošću. 
 
Kratkoročni ciljevi projekta podrazumijevaju identifikovanje i analiziranje problema i potreba sektora kulture te mapiranje prioritetnih problema i potreba za zagovaračke aktivnosti u nastojanju da se riješe gorući problemi sektora kulture. Također, podizanje kapaciteta za udruživanje kulturnih radnika u inicijativu „Kultura 2020“ kako bi se zajednički zagovarale promjene i rješenja problema i potreba sektora kulture u BiH. Pored toga, cilj projekta je i unapređivanje suradnje između civilnog, javnog i biznis sektora u društvu na putu rješavanja identifikovanih prioriteta u sektoru kulture. 
 
U 2015. godini smo akcijom "Ja sam Muzej" dali doprinos otvaranju Zemaljskog muzeja BiH koji je bio zatvoren skoro tri godine zbog neriješenog pravno-finansijskog statusa. U akciji “Ja sam Muzej” učešće je uzelo više od 5000 građana, kulturnih i javnih radnika, sportista, kolega iz Slovenije, Srbije, Hrvatske i drugih zemalja. Kroz niz filantropskih, simboličnih i art akcija senzibilizirali smo javnost u BiH i šire o vrijednosti i multikulturalnom karakteru kolekcije koju Muzej čuva i vratili pitanje spašavanja Zemaljskog muzeja na dnevni red donosilaca političkih odluka.
 
Za akciju „Ja sam muzej“ uposlenici i aktivisti Zemaljskog muzeja BiH nagrađeni su najvećom evropskom nagradom iz oblasti kulturnog naslijeđa - Grand Prix Europa Nostra 2016.