Komunikacijske prakse u kontekstu građanskih protesta

Komunikacijske prakse u kontekstu građanskih protesta

RRPP istraživanje
2014
Mediacentar Sarajevo u partnerstvu sa Albanskim medijskim institutom i makedonskom Školom za novinarstvo i odnose s javnošću provodi istraživanje koje će pružiti uvid u komunikacijske prakse tokom građanskih protesta i inicijativa u Albaniji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji, u periodu 2013 - 2014. 
 
Glavna istraživačka pitanja su: koja je uloga medija u komunikacijskim praksama za vrijeme trajanja društvenih previranja/protesta, koje komunikacijske prakse najčešće koriste građani / aktivisti sa jedne strane i vlasti sa druge strane (kako aktivno komuniciraju tijekom društvenih nemira, kako se odnose prema tradicionalnim medijima i slično) kako bi se informirali i mobilizirali građani, organizirale ili čak ometale građanske inicijative, te u kojoj mjeri komunikacijske prakse uključuju osvrt na odgovornost lokalnih vlasti. 
 
Finalna istraživačka publikacija sadržavat će pojedničane izvještaje svake od zemalja učesnica, a bit će objavljena u martu 2016. godine.  
 
Projekat finansira Regional Research Promotion Programme (RRPP) Western Balkans. Više detalja o projektu dostupno ovdje