Jačanje prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i trans osoba u BiH u skladu s EU standardima

Jačanje prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i trans osoba u BiH u skladu s EU standardima

2014

Mediacentar Sarajevo i Sarajevski otvoreni centar (SOC) najavljuju rad na zajedničkom projektu zalaganja i rada na zagovaranju za jačanje ljudskih prava LGBT osoba u BiH.

U naredne dvije godine, Fondacija Mediacentar Sarajevo i SOC će kroz projekat ''Jačanje prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i trans osoba u BiH u skladu s EU standardima'', koji finansira Europska unija, organizovati niz kampanja, okruglih stolova, radionica o pravima LGBT osoba i EU standardima.
 
U izvještaju za 2014. godinu ILGA-e Europe (Evropska regija Međunarodnog udruženja lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, trans i interseksualnih ososba) navodi se da su homofobija i transfobija jako raširene u BiH, ali da još uvijek nema odgovora ili inicijativa od strane institucija vlasti da se problemi diskriminacije i nasilja nad LGBT osobama adresiraju na odgovoran način.
 
Govor mržnje, zločini iz mržnje, te narušavanje slobode govora i okupljanja, su najizraženiji problemi sa kojima se LGBT zajednica suočava. Diskriminacija i atmosfera netrpeljivosti koja je stalno pristuna, dodatno otežava težak socijalni i ekonomski položaj LGBT osoba u BiH, koji većina dijeli sa ostalim građanima/kama BiH.
 
Europska unija je finansirala projekat ''Jačanje prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i trans osoba u BiH u skladu s EU standardnima''  kroz Evropski instrument za demokratiju  i ljudska prava (EIDHR) za 2013. SOC i Fondacija Mediacentar će kroz ovaj projekat raditi na rješavanju mnogih pitanja  sa ciljem da doprinesu poboljšanju ljudskih prava LGBT osoba u BiH.