Jačanje nezavisnih medija u Bosni i Hercegovini (SIM)

Jačanje nezavisnih medija u Bosni i Hercegovini (SIM)

2012

Krajem 2010. godine počela je implementacija petogodišnjeg programa USAID-a nazvanog “Jačanje nezavisnih medija u Bosni i Hercegovini” (SIM), čiji je cilj jačanje medijskog okruženja u BiH i podrška nezavisnim medijima. Program, ukupne vrijednosti 5.7 miliona dolara, implementira Internews u Bosni i Hercegovini. Mediacentar Sarajevo je partnerska organizacija i djeluje u sklopu dvije komponente programa:

PODRŠKA KVALITETI I RAZVOJU NOVIH MEDIJSKIH PLATFORMI I IZVORA, prije svega kroz male grantove i pružanje tehničke podrške invovativnim projektima za medijske platforme, kao i kroz edukacijske programe. Uloga Mediacentra u sklopu ove komponente jeste da u kooperaciji s Internews-om organizuje i razvija edukacijske programe za novinare/studente, fokusirane na rad s novim medijskim alatima i multimedijalnim platformama. Da bi se osigurala i institucionalna podrška, uspostavljena je saradnja sa nekoliko bh univerziteta. Novinarima/studentima je data prilika za praksu u relevantnim medijskim portalima u cijeloj BiH. Drugi ciklus edukacijskog programa, pod nazivom “Online mediji i medijska konvergencija” održan je u periodu 23.mart- 14. april 2012. godine, a naredni ciklus je planiran za mart 2013. godine.

Internews također podržava razvoj web portala Mediacentra Sarajevo www.media.ba, kako bi se poboljšala njegova informativna i edukativna vrijednost, kroz pružanje relevantnih informacija o medijima/novinarstvu, kao i različitih edukativnih materijala, sugestija i primjera istraživačkih priča, te kako bi se podsticala interakcija sa korisnicima. Ovo je nova verzija web-sajta, unaprijeđena zahvaljujući podršci Internews-a u BiH

IZGRADNJA KVALITETE ISTRAŽIVAČKOG NOVINARSTVA Ova komponenta uključuje program malih grantova za projekte istraživačkog novinarstva i promociju kvalitete novinarstva općenito; U sklopu ove komponente Mediacentar Sarajevo pruža podršku medijima/novinarima dobitnicima projekta, kroz konsultacije sa kvalifikovanim i etabliranim novinarima, pružanje tehničke i ekspertske pomoći u različitim oblastima, te kroz omogućavanje pristupa online bazi podataka “Infobiro”. Uz to se djeluje i na razvoju sadržaja i promociji Infobiro-a, kroz uvođenje nove vrste sadržaja, nazvanih dosijei. Dosijei su zamišljeni kao podrška pri istraživanju tema od javnog značaja.

Internews djeluje i na druge načine na razvoju medijskog okruženja kroz pomenute i kroz dvije komponente u kojima Mediacentar nema direktno učešće:

- Podrška regulatornim i samoregulatornim tijelima; promoviranje medijskog prava kroz edukaciju studenata, i podršku pravnicima;

- Jačanje udruženja medijske industrije, kroz konsultacije, mentorski rad, radionice o profesionalnim standardima, razvoj kapaciteta za zagovaranje i djelovanje na zaštiti novinara, studijska putovanja i slične aktivnosti.

Internews organizira i nekoliko kampova fokusiranih na inovativne načine medijskog djelovanja, te podstiče unaprijeđenje javnog diskursa o pitanjima od javnog značaja. Više o projektu pogledajte na www.internews.ba.