"Sarajevske sveske" promovisane na Kosovu

Časopis „Sarajevske sveske“ promovisan je proteklog vikenda u Prištini na književnoj večeri u Nacionalnoj i Univerzitetskoj bliblioteci Kosova. O časopisu je govorila  izvršna urednica Vojka Djikić, a na književnoj večeri svoju poeziju i prozne odlomke čitali su članovi redakcije Marko Vešović, Daša Drndić, Basri Capriqi, Senadin Musabegović i Ljilja Dirjan, te pjesnici sa Kosova Enver Gjereqeku, Ali Podrimja, Flora Brovina, Sabri Hamiti, Agim Djakova, Mehemt Kraja, Agim Vinca, Qerim Ujkani, Sali Bahota, Ibrahim Berisha.

Sarajevske sveske zajedno sa Pen centrom Kosova organizovali su i okrugli sto o odnosima Kosova i njegovih susjeda na kojem su još govorili i Aleš Debeljak, Bogumil Djuzel, Milazim Krasniqi i Shkelzen Maliqi.
„Istoriju ne možemo promijeniti ali su ovakvi susreti mogućnost ponovnog upoznavanja kultura koje su vijekovima upućene jedne na drugu“, konstatovano je na kraju.
Časopis „Sarajevske sveske“ izdaje Mediacentar – Sarajevo. Uredjivački odbor sačinjavaju književnici sa prostora bivše Jugoslavije.