Rodni stereotipi u medijima: Prikazivanje žena u štampanim medijima

Mediacentar Sarajevo od 1. septembra 2005. g vrši analizu sadržaja i komparativnu analizu uzoraka iz dnevnih novina u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji i Crnoj Gori, radi istraživanja stereotipnih uloga, načina i strategija diskriminacije žena u štampanim medijima jugoistočne Europe. Također je planirano da do kraja 2006. bude objavljena knjiga na temu medijskog prikazivanja žena u zemljama jugoistočne Europe, sa tekstovima autora iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije i Srbije i Crne Gore, uključujući i Kosovo. Generalni cilj ovog projekta je povećati odgovornost medija i svjest o rodnim pitanjima u očima šire publike u regionu jugoistočne Europe, doprinoseći na taj način općem procesu razvoja profesionalnog novinarstva, efikasnih i odgovornih građana, kao i osjetljivijih društvenih praksi općenito. Još jedan važan cilj je podrška razvoju posmatračkih (”watchdog”) aktivnosti i organizacija u jugoistočnoj Europi, kao i unaprijeđenje uravnoteženog portretiranja žena u medijima, bez upotrebe stereotipa. Istraživanje medijskog izvještavanja o ženama i njihovog portretiranja koje je planirano u sklopu ovog istraživačkog projekta dio je šire inicijative pod nazivom ”Prevencija trgovine ljudima: rodne strategije i strategije zasnovane na inovativnim pravima”.Projekat predstavlja zajednički poduhvat Mreže za profesionalizaciju medija u jugoistočnoj Europi (SEENPM) i Balkanske mreže za ljudska prava (BHRN). Projekat financiraju SEENPM, OSFBiH i NAB.