RAK i Mediacentar organizuju konferenciju “Regulacija medijske koncentracije i medijski pluralizam”

  Konferencija se organizuje uz podršku i u okviru programa Vijeća Evrope i u suradnji sa SEENPM mrežom
Mediacentar Sarajevo, 29. oktobra 2004. godine, sa početkom u 10.00 sati
Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) i Mediacentar Sarajevo u okviru programa Vijeća Evrope i uz podršku SEENPM (The South East European Network for Professionalization of the Media) 29. oktobra 2004. godine organizuju konferenciju na temu “Regulacija medijske koncentracije i medijskog pluralizma”.
Na konferenciji će učestvovati preko 50 stručnjaka iz Bosne i Hercegovine i cijele jugoistočne Evrope, kao i gosti iz Vijeća Evrope, eksperti za medijsku legislativu i pitanja koncentracije vlasništva nad medijima i medijskog pluralizma. Program konferencije podijeljen je u tri tematska okvira: Pravni standardi koji se tiču medijskog pluralizma i medijske koncentracije – nacionalni i internacionalni zakoniPraksa i utjecaj antikoncentracijskih mjera vezanih za medijski pluralizam i koncentracijuMjere za osiguranje medijskog pluralizmaTom prilikom biti će prezentovani i zaključci konferencije sa Bleda, održane 11. i 12. juna 2004. godine, a biti će predstavljena i knjiga “Vlasništvo nad medijima i njegov utjecaj na nezavisnost i pluralizam medija”, u izdanju Mediacentra Sarajevo.
Konferencija počinje u 10.00 ujutro, a otvorit će je predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije i Vijeća Evrope.