Radionica za novinare: 'Mediji i HIV / AIDS'

Analiza situacije o prisutnosti HIV / AIDS-a u Bosni i Hercegovini, aktuelnosti i novi pristup liječenju, zakonske regulative koje uređuju status osoba oboljelih od AIDS-a, samo su neke od tema koje će biti obrađivane na radionici 'Mediji i HIV / AIDS'. Radionica će biti održana 15. novembra i namijenjena je novinarima i novinarkama iz svih bh. medija. Rok za prijave je: 9. novembar.

'Mediji i HIV / AIDS' naziv je radionice koja će biti održana 15. novembra u Mediacentru Sarajevo.
Program radionice osmišljen je tako da uz teoretski rad ponudi i praktične vježbe koje će se sastojati od analize novinskih članaka objavljenih na temu HIV / AIDS-a.
Neka od pitanja koja će program radionice obuhvatiti su:
- Koja je adekvatna terminologija prilikom izvještavanja o osobama koje su oboljele od AIDS-a?- Koji su najčešći propusti koji novinari i mediji čine prilikom izvještavanja o ovoj populaciji?- Koji su najčešći oblici diskriminacije osoba oboljelih od AIDS-a i kako ih spriječiti?- Kakva je zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini koja uređuje status osoba oboljelih od AIDS-a, te kako je ovo područje regulirano na međunarodnom nivou?- Koji su najnoviji rezultati istraživanja o broju oboljelih od AIDS-a u BiH?
Treneri programa su Mehmed Halilović, zamjenik Ombudsmena za medije FBiH i Dr. Zlatko Čardaklija, Federalni koordinator za HIV / AIDS u BiH.
Organizatori snose troškove transporta i boravka učesnika koji dolaze izvan Sarajeva.
Trening organiziraju: Mediacentar Sarajevo, APOHA - Asocijacija za podršku oboljelim od HIV/AIDS-a i Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY.
Prijava treba da sadrži: 1. kratak CV kandidata2. naziv i kontakt medijske kuće iz koje kandidat dolazi3. kontakt-telefon kandidata (mobitel)
Kontakt za slanje prijava i dodatne informacije:  Maša Hilčišin Dervišević masa@media.ba tel/fax: +(033) 715 840Mediacentar Sarajevo